Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 256 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

¶l±skie

: 499 109 firm

Miejscowo¶ę

 

Roztropice

: 29 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (5 firm)   Baza JDG (24 firm)
Lp Firma
1. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA ROZTROPICE
2. PGP MOTOTECHNIKA
3. SEMPRA-TECHNIK BIEL
4. SPÓ£DZIELNIA MLECZARSKA BIEL-SER
5. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ROZTROPIC

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 987 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 136 firm) Lubuskie (97 016 firm)
³ódzkie (167 547 firm) Ma³opolskie (252 757 firm)
Mazowieckie (667 187 firm) Opolskie (77 835 firm)
Podkarpackie (124 887 firm) Podlaskie (77 057 firm)
Pomorskie (286 364 firm) ¶l±skie (499 109 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 870 firm) Warmińsko-mazurskie (105 298 firm)
Wielkopolskie (339 021 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)