Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 780 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

¶l±skie

: 500 183 firm

Miejscowo¶ę

 

Roztropice

: 29 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (5 firm)   Baza JDG (24 firm)
Lp Firma
1. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA ROZTROPICE
2. PGP MOTOTECHNIKA
3. SEMPRA-TECHNIK BIEL
4. SPÓ£DZIELNIA MLECZARSKA BIEL-SER
5. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ROZTROPIC

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 053 firm) Kujawsko-pomorskie (129 361 firm)
Lubelskie (120 438 firm) Lubuskie (97 203 firm)
³ódzkie (168 012 firm) Ma³opolskie (253 787 firm)
Mazowieckie (670 860 firm) Opolskie (77 992 firm)
Podkarpackie (125 298 firm) Podlaskie (77 271 firm)
Pomorskie (287 136 firm) ¶l±skie (500 183 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 033 firm) Warmińsko-mazurskie (105 502 firm)
Wielkopolskie (340 078 firm) Zachodniopomorskie (138 573 firm)