Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 528 776 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

śląskie

: 500 614 firm

Miejscowość

 

Żarnowiec

: 228 firm (0,05% pokrycia)

Baza KRS (17 firm)   Baza JDG (211 firm)
Lp Firma
1. AGENCJA INICJATYW LOKALNYCH W LIKWIDACJI
2. ALKO-VIN
3. BEFRAMA
4. DELPHINUS
5. FUNDACJA DELPHINUS - NA RZECZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ
6. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W ŻARNOWCU W LIKWIDACJI
7. IMEX W LIKWIDACJI
8. ITALMARCA EU
9. LUDOWY KLUB SPORTOWY TRZY KORONY W ŻARNOWCU
10. NADMORSKIE RANCHO
11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻARNOWCU
12. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W ŻARNOWCU
13. SKAND
14. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻARNOWCU W LIKWIDACJI
15. STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY ŻARNOWIEC
16. STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OŚWIATY WIEJSKIEJ
17. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻARNOWIECKIEJ

Województwa:
Dolnośląskie (268 555 firm) Kujawsko-pomorskie (129 510 firm)
Lubelskie (120 557 firm) Lubuskie (97 291 firm)
łódzkie (168 258 firm) Małopolskie (254 191 firm)
Mazowieckie (672 521 firm) Opolskie (78 044 firm)
Podkarpackie (125 499 firm) Podlaskie (77 375 firm)
Pomorskie (287 438 firm) śląskie (500 614 firm)
świętokrzyskie (164 108 firm) Warmińsko-mazurskie (105 583 firm)
Wielkopolskie (340 533 firm) Zachodniopomorskie (138 699 firm)