Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 760 041 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

świętokrzyskie

: 12 986 firm

Miejscowość

 

Szydłów

: 20 firm (0,15% pokrycia)

Lp Firma
1. ARTPOLZ
2. ARTPOLZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZYDŁOWIE
4. BUDOWA I MONTAŻ RUROCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH HEITKAMP-IROB W LIKWIDACJI
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LIKWIDACJI
6. KÓŁKO ROLNICZE W SZYDŁOWIE
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZYDŁOWIE
8. PURPLE VALLEY
9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZYDŁOWIE
10. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZYDŁOWIE
11. SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW DOBRYSAD W SZYDŁOWIE W LIKWIDACJI
12. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW W SZYDŁOWIE
13. STOWARZYSZENIE KRAINA UŚMIECHU
14. STOWARZYSZENIE NAD CIEKĄCĄ
15. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW W SZYDŁOWIE
16. SZYDŁOWSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE
17. ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH
18. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ
19. ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH EMIZET
20. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W SZYDŁOWIE

Województwa:
Dolnośląskie (63 443 firm) Kujawsko-pomorskie (26 703 firm)
Lubelskie (25 352 firm) Lubuskie (16 234 firm)
łódzkie (35 653 firm) Małopolskie (65 496 firm)
Mazowieckie (220 543 firm) Opolskie (13 199 firm)
Podkarpackie (25 915 firm) Podlaskie (13 645 firm)
Pomorskie (46 164 firm) śląskie (75 583 firm)
świętokrzyskie (12 986 firm) Warmińsko-mazurskie (16 493 firm)
Wielkopolskie (74 252 firm) Zachodniopomorskie (28 380 firm)