Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 754 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

świętokrzyskie

: 13 598 firm

Miejscowość

 

Szydłów

: 19 firm (0,14% pokrycia)

Lp Firma
1. ARTPOLZ
2. ARTPOLZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZYDŁOWIE
4. BUDOWA I MONTAŻ RUROCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH HEITKAMP-IROB W LIKWIDACJI
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LIKWIDACJI
6. KÓŁKO ROLNICZE W SZYDŁOWIE
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZYDŁOWIE
8. PURPLE VALLEY
9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZYDŁOWIE
10. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZYDŁOWIE
11. SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW DOBRYSAD W SZYDŁOWIE W LIKWIDACJI
12. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW W SZYDŁOWIE
13. STOWARZYSZENIE NAD CIEKĄCĄ
14. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW W SZYDŁOWIE
15. SZYDŁOWSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE
16. ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH
17. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ
18. ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH EMIZET
19. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W SZYDŁOWIE

Województwa:
Dolnośląskie (67 032 firm) Kujawsko-pomorskie (28 278 firm)
Lubelskie (26 684 firm) Lubuskie (16 875 firm)
łódzkie (37 431 firm) Małopolskie (68 828 firm)
Mazowieckie (233 399 firm) Opolskie (13 701 firm)
Podkarpackie (27 220 firm) Podlaskie (14 410 firm)
Pomorskie (48 678 firm) śląskie (79 367 firm)
świętokrzyskie (13 598 firm) Warmińsko-mazurskie (17 268 firm)
Wielkopolskie (78 389 firm) Zachodniopomorskie (29 596 firm)