Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 789 893 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 17 067 firm

Miejscowo¶ę

 

Barczewo

: 61 firm (0,36% pokrycia)

Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. APTEKA GÓRA MA£GORZATA I STANIS£AW GÓRA
2. APTEKA POD MO¬DZIERZEM ANDRZEJ CHACIŃSKI
3. APTEKA PRZYJAZNA EDYTA I ANDRZEJ FREŃ
4. ARPOL ROGULSKI
5. ARTIS AGRO
6. BALUX-OS
7. BARCZEWSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE BARCZEWO BIEGA
8. BAUMANN PALETY
9. BC CUSTOM
10. BEAUTY COMPANY
11. CHANTAL MODA
12. COALA POLSKA
13. DEGIS W LIKWIDACJI
14. EMT GROUP
15. FLOW
16. FOSTECH
17. FW ZALEWO
18. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W BARCZEWIE W LIKWIDACJI
19. GMJA W LIKWIDACJI
20. HENGL POLSKA
21. INSTYTUT ENERGII
22. JANMAR
23. JURATEX
24. LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA STOWARZYSZENIE PO£UDNIOWA WARMIA
25. LOKALNA GRUPA RYBACKA POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (66 105 firm) Kujawsko-pomorskie (27 792 firm)
Lubelskie (26 344 firm) Lubuskie (16 694 firm)
³ódzkie (36 872 firm) Ma³opolskie (67 964 firm)
Mazowieckie (230 188 firm) Opolskie (13 565 firm)
Podkarpackie (26 847 firm) Podlaskie (14 238 firm)
Pomorskie (48 003 firm) ¶l±skie (78 348 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 433 firm) Warmińsko-mazurskie (17 067 firm)
Wielkopolskie (77 118 firm) Zachodniopomorskie (29 315 firm)