Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 769 440 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 16 667 firm

Miejscowo¶ę

 

Barczewo

: 60 firm (0,36% pokrycia)

Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. APTEKA GÓRA MA£GORZATA I STANIS£AW GÓRA
2. APTEKA POD MO¬DZIERZEM ANDRZEJ CHACIŃSKI
3. APTEKA PRZYJAZNA EDYTA I ANDRZEJ FREŃ
4. ARPOL ROGULSKI
5. ARTIS AGRO
6. BALUX-OS
7. BARCZEWSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE BARCZEWO BIEGA
8. BAUMANN PALETY
9. BC CUSTOM
10. BEAUTY COMPANY
11. CHANTAL MODA
12. COALA POLSKA
13. DEGIS W LIKWIDACJI
14. EMT GROUP
15. FLOW
16. FOSTECH
17. FW ZALEWO
18. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W BARCZEWIE W LIKWIDACJI
19. GMJA W LIKWIDACJI
20. HENGL POLSKA
21. INSTYTUT ENERGII
22. JANMAR
23. JURATEX
24. LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA STOWARZYSZENIE PO£UDNIOWA WARMIA
25. LOKALNA GRUPA RYBACKA POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 283 firm) Kujawsko-pomorskie (27 032 firm)
Lubelskie (25 645 firm) Lubuskie (16 375 firm)
³ódzkie (36 022 firm) Ma³opolskie (66 286 firm)
Mazowieckie (223 625 firm) Opolskie (13 308 firm)
Podkarpackie (26 222 firm) Podlaskie (13 830 firm)
Pomorskie (46 758 firm) ¶l±skie (76 435 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 116 firm) Warmińsko-mazurskie (16 667 firm)
Wielkopolskie (75 165 firm) Zachodniopomorskie (28 671 firm)