Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 940 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 105 506 firm

Miejscowość

 

Drogosze

: 22 firm (0,02% pokrycia)

Baza KRS (6 firm)   Baza JDG (16 firm)
Lp Firma
1. AGRO-FUNDUSZ MAZURY
2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DROGOSZACH
3. TOP FARMS MAZURY III W LIKWIDACJI
4. TOP FARMS MAZURY IV W LIKWIDACJI
5. TOP FARMS MAZURY
6. TOP FARMS MECHANIZACJA W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolnośląskie (268 079 firm) Kujawsko-pomorskie (129 368 firm)
Lubelskie (120 439 firm) Lubuskie (97 207 firm)
łódzkie (168 016 firm) Małopolskie (253 797 firm)
Mazowieckie (670 911 firm) Opolskie (77 996 firm)
Podkarpackie (125 302 firm) Podlaskie (77 278 firm)
Pomorskie (287 144 firm) śląskie (500 192 firm)
świętokrzyskie (164 035 firm) Warmińsko-mazurskie (105 506 firm)
Wielkopolskie (340 089 firm) Zachodniopomorskie (138 581 firm)