Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 488 898 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 104 905 firm

Miejscowo¶ę

 

Dzia³dowo

: 1 756 firm (1,67% pokrycia)

Baza KRS (136 firm)   Baza JDG (1 620 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. 2HD
2. ABF ZAK£AD OBRÓBKI SKRAWANIEM
3. ABF ZAK£AD OBRÓBKI SKRAWANIEM - SPÓ£KA KOMANDYTOWA
4. AGENCJA ZARZ”DCÓW NIERUCHOMO¦CI DOM SERWIS ANNA PERNAK I WSPÓLNICY,
5. AJGA STANKIEWICZ
6. APTEKA MGR FARM. MARIAN SUSKIEWICZ, MGR EWA SUSKIEWICZ
7. ARS DENTICA ANDRZEJ DEMUS, MAGDALENA WILIMSKA-DEMUS
8. BAHPOL DZIA£DOWO
9. BRACTWO RYCERSKIE ¦W. KATARZYNY ZIEMI DZIA£DOWSKIEJ
10. BUDOMAT KAMIŃSCY
11. CECH RZEMIE¦LNIKÓW I PRZEDSIŹBIORCÓW W DZIA£DOWIE
12. CEMAR EWA I ANDRZEJ RACIBORSCY
13. CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH POGRANICZE
14. CJ
15. COR BONUM - DAR SERCA
16. DEKOR PLASTICS
17. DEKOR SERVICES
18. DEKORGLASS DZIA£DOWO E. I G.CHOJAK
19. DEKORGLASS DZIA£DOWO
20. DUO - PAK KORONA PERKA
21. DZIA£DOWSKA AGENCJA ROZWOJU
22. DZIA£DOWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
23. DZIA£DOWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKI
24. DZIA£DOWSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIŹBIORCÓW
25. DZIA£DOWSKIE STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 927 firm) Kujawsko-pomorskie (128 253 firm)
Lubelskie (119 450 firm) Lubuskie (96 562 firm)
³ódzkie (166 429 firm) Ma³opolskie (250 515 firm)
Mazowieckie (660 133 firm) Opolskie (77 529 firm)
Podkarpackie (123 962 firm) Podlaskie (76 696 firm)
Pomorskie (284 906 firm) ¶l±skie (496 976 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 538 firm) Warmińsko-mazurskie (104 905 firm)
Wielkopolskie (336 695 firm) Zachodniopomorskie (137 422 firm)