Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 548 694 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 105 911 firm

Miejscowo¶ę

 

Dzia³dowo

: 1 767 firm (1,67% pokrycia)

Baza KRS (147 firm)   Baza JDG (1 620 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. 2HD
2. ABF ZAK£AD OBRÓBKI SKRAWANIEM
3. ABF ZAK£AD OBRÓBKI SKRAWANIEM - SPÓ£KA KOMANDYTOWA
4. AGENCJA ZARZ”DCÓW NIERUCHOMO¦CI DOM SERWIS ANNA PERNAK I WSPÓLNICY,
5. AJGA STANKIEWICZ
6. APTEKA MGR FARM. MARIAN SUSKIEWICZ, MGR EWA SUSKIEWICZ
7. ARS DENTICA ANDRZEJ DEMUS, MAGDALENA WILIMSKA-DEMUS
8. BAHPOL DZIA£DOWO W LIKWIDACJI
9. BRACTWO RYCERSKIE ¦W. KATARZYNY ZIEMI DZIA£DOWSKIEJ
10. BUDOMAT KAMIŃSCY
11. CECH RZEMIE¦LNIKÓW I PRZEDSIŹBIORCÓW W DZIA£DOWIE
12. CEMAR EWA I ANDRZEJ RACIBORSCY
13. CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH POGRANICZE
14. CJ
15. COR BONUM - DAR SERCA
16. DEKOR PLASTICS
17. DEKOR SERVICES
18. DEKORGLASS DZIA£DOWO E. I G.CHOJAK
19. DEKORGLASS DZIA£DOWO
20. DRUGIE DNO BROWAR SPÓ£KA KOMANDYTOWA
21. DUO - PAK KORONA PERKA
22. DZIA£DOWSKA AGENCJA ROZWOJU
23. DZIA£DOWSKIE BRACTWO RYCERSKIE
24. DZIA£DOWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
25. DZIA£DOWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKI
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 342 firm) Kujawsko-pomorskie (130 117 firm)
Lubelskie (121 137 firm) Lubuskie (97 623 firm)
³ódzkie (169 099 firm) Ma³opolskie (255 940 firm)
Mazowieckie (678 955 firm) Opolskie (78 322 firm)
Podkarpackie (126 114 firm) Podlaskie (77 707 firm)
Pomorskie (288 721 firm) ¶l±skie (502 637 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 341 firm) Warmińsko-mazurskie (105 911 firm)
Wielkopolskie (342 437 firm) Zachodniopomorskie (139 291 firm)