Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 548 487 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 105 909 firm

Miejscowo¶ę

 

Gry¼liny

: 33 firm (0,03% pokrycia)

Baza KRS (6 firm)   Baza JDG (27 firm)
Lp Firma
1. FOTOWOLTAIKA GRY¬LINY
2. KLUB SPORTOWY STRAÆAK
3. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W GRY¬LINACH
4. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W GRY¬LINACH
5. SPÓ£DZIELNIA SOCJALNA EKO-CANDLES
6. STOWARZYSZENIE GRY¬LINY WIERNE WARMII

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 323 firm) Kujawsko-pomorskie (130 104 firm)
Lubelskie (121 132 firm) Lubuskie (97 621 firm)
³ódzkie (169 095 firm) Ma³opolskie (255 928 firm)
Mazowieckie (678 870 firm) Opolskie (78 322 firm)
Podkarpackie (126 102 firm) Podlaskie (77 700 firm)
Pomorskie (288 723 firm) ¶l±skie (502 602 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 342 firm) Warmińsko-mazurskie (105 909 firm)
Wielkopolskie (342 422 firm) Zachodniopomorskie (139 292 firm)