Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 309 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 105 299 firm

Miejscowo¶ę

 

Gry¼liny

: 32 firm (0,03% pokrycia)

Baza KRS (5 firm)   Baza JDG (27 firm)
Lp Firma
1. FOTOWOLTAIKA GRY¬LINY
2. KLUB SPORTOWY STRAÆAK
3. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W GRY¬LINACH
4. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W GRY¬LINACH
5. STOWARZYSZENIE GRY¬LINY WIERNE WARMII

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 991 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 140 firm) Lubuskie (97 021 firm)
³ódzkie (167 548 firm) Ma³opolskie (252 762 firm)
Mazowieckie (667 190 firm) Opolskie (77 838 firm)
Podkarpackie (124 889 firm) Podlaskie (77 059 firm)
Pomorskie (286 374 firm) ¶l±skie (499 118 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 872 firm) Warmińsko-mazurskie (105 299 firm)
Wielkopolskie (339 023 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)