Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 749 449 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 16 310 firm

Miejscowo¶ę

 

Krzywińskie

: 3 firm (0,02% pokrycia)

Lp Firma
1. HOHL CONSTRUCTION
2. KA TRANS
3. KÓ£KO ROLNICZE W KRZYWIŃSKICH

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 478 firm) Kujawsko-pomorskie (26 408 firm)
Lubelskie (24 981 firm) Lubuskie (16 095 firm)
³ódzkie (35 187 firm) Ma³opolskie (64 561 firm)
Mazowieckie (217 045 firm) Opolskie (13 075 firm)
Podkarpackie (25 593 firm) Podlaskie (13 418 firm)
Pomorskie (45 513 firm) ¶l±skie (74 668 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 867 firm) Warmińsko-mazurskie (16 310 firm)
Wielkopolskie (73 223 firm) Zachodniopomorskie (28 027 firm)