Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 591 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 105 503 firm

Miejscowo¶ę

 

Nowa kaletka

: 8 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (6 firm)
Lp Firma
1. AKORA
2. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£ GIMU

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 022 firm) Kujawsko-pomorskie (129 356 firm)
Lubelskie (120 438 firm) Lubuskie (97 198 firm)
³ódzkie (168 012 firm) Ma³opolskie (253 773 firm)
Mazowieckie (670 768 firm) Opolskie (77 986 firm)
Podkarpackie (125 299 firm) Podlaskie (77 266 firm)
Pomorskie (287 120 firm) ¶l±skie (500 168 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 027 firm) Warmińsko-mazurskie (105 503 firm)
Wielkopolskie (340 085 firm) Zachodniopomorskie (138 570 firm)