Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 495 944 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 105 057 firm

Miejscowo¶ę

 

Wa³pusz

: 4 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. CICHA POLANA O¦RODEK WYPOCZYNKOWY URZŹDU GMINY SZCZYTNO
2. WALPUSZ GARDEN
3. WA£PUSZ GARDEN

Województwa:
Dolno¶l±skie (265 565 firm) Kujawsko-pomorskie (128 498 firm)
Lubelskie (119 705 firm) Lubuskie (96 736 firm)
³ódzkie (166 785 firm) Ma³opolskie (251 251 firm)
Mazowieckie (661 839 firm) Opolskie (77 648 firm)
Podkarpackie (124 257 firm) Podlaskie (76 827 firm)
Pomorskie (285 387 firm) ¶l±skie (497 646 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 683 firm) Warmińsko-mazurskie (105 057 firm)
Wielkopolskie (337 348 firm) Zachodniopomorskie (137 712 firm)