Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 524 908 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 105 520 firm

Miejscowo¶ę

 

Wa³pusz

: 4 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. CICHA POLANA O¦RODEK WYPOCZYNKOWY URZŹDU GMINY SZCZYTNO
2. WALPUSZ GARDEN
3. WA£PUSZ GARDEN

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 200 firm) Kujawsko-pomorskie (129 404 firm)
Lubelskie (120 469 firm) Lubuskie (97 220 firm)
³ódzkie (168 067 firm) Ma³opolskie (253 856 firm)
Mazowieckie (671 217 firm) Opolskie (78 009 firm)
Podkarpackie (125 358 firm) Podlaskie (77 303 firm)
Pomorskie (287 202 firm) ¶l±skie (500 269 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 057 firm) Warmińsko-mazurskie (105 520 firm)
Wielkopolskie (340 148 firm) Zachodniopomorskie (138 609 firm)