Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 764 554 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 74 717 firm w 3 159 miejscowo¶ciach

Strony:  «   1...     117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127  
Lp Miasto Ilo¶ę firm
3151. £ÓD¬ 1
3152. NOWE 1
3153. PI£E 1
3154. SKIC 1
3155. SOWY 1
3156. WYKI 1
3157. ÆALE 1
3158. GÓRY 1
3159. £AZY 1
Strony:  «   1...     117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127  

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 864 firm) Kujawsko-pomorskie (26 867 firm)
Lubelskie (25 493 firm) Lubuskie (16 309 firm)
³ódzkie (35 840 firm) Ma³opolskie (65 876 firm)
Mazowieckie (221 992 firm) Opolskie (13 264 firm)
Podkarpackie (26 041 firm) Podlaskie (13 745 firm)
Pomorskie (46 470 firm) ¶l±skie (75 964 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 024 firm) Warmińsko-mazurskie (16 576 firm)
Wielkopolskie (74 717 firm) Zachodniopomorskie (28 512 firm)