Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 769 644 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 75 183 firm

Miejscowo¶ę

 

Braciszewo

: 4 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. HOMA-POLSKA
2. HOMA-POLSKA SPÓ£KA KOMANDYTOWA
3. KLUCZPOL
4. KÓ£KO ROLNICZE W BRACISZEWIE

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 306 firm) Kujawsko-pomorskie (27 037 firm)
Lubelskie (25 657 firm) Lubuskie (16 376 firm)
³ódzkie (36 024 firm) Ma³opolskie (66 307 firm)
Mazowieckie (223 684 firm) Opolskie (13 311 firm)
Podkarpackie (26 226 firm) Podlaskie (13 833 firm)
Pomorskie (46 774 firm) ¶l±skie (76 450 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 119 firm) Warmińsko-mazurskie (16 675 firm)
Wielkopolskie (75 183 firm) Zachodniopomorskie (28 682 firm)