Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 768 263 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 75 058 firm

Miejscowo¶ę

 

Brodziszewo

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W BRODZISZEWIE
2. SHERWIN-WILLIAMS POLAND

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 186 firm) Kujawsko-pomorskie (26 990 firm)
Lubelskie (25 608 firm) Lubuskie (16 362 firm)
³ódzkie (35 977 firm) Ma³opolskie (66 178 firm)
Mazowieckie (223 224 firm) Opolskie (13 298 firm)
Podkarpackie (26 180 firm) Podlaskie (13 809 firm)
Pomorskie (46 680 firm) ¶l±skie (76 329 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 099 firm) Warmińsko-mazurskie (16 648 firm)
Wielkopolskie (75 058 firm) Zachodniopomorskie (28 637 firm)