Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 815 603 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 79 777 firm

Miejscowo¶ę

 

Brodziszewo

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W BRODZISZEWIE
2. SHERWIN-WILLIAMS POLAND

Województwa:
Dolno¶l±skie (68 364 firm) Kujawsko-pomorskie (28 815 firm)
Lubelskie (27 224 firm) Lubuskie (17 158 firm)
³ódzkie (38 158 firm) Ma³opolskie (70 115 firm)
Mazowieckie (238 106 firm) Opolskie (13 889 firm)
Podkarpackie (27 664 firm) Podlaskie (14 759 firm)
Pomorskie (49 569 firm) ¶l±skie (80 614 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 780 firm) Warmińsko-mazurskie (17 502 firm)
Wielkopolskie (79 777 firm) Zachodniopomorskie (30 109 firm)