Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 1 034 529 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 100 911 firm

Miejscowo¶ę

 

Chotów

: 11 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. AGRO TECH
2. CRONG
3. ECOTOP
4. EUTRO
5. FORCETOP
6. GROUND SERVICE
7. PORT HOLD
8. PV MALANÓW
9. SLIKO
10. TECH ROL
11. ZEN-NON

Województwa:
Dolno¶l±skie (86 632 firm) Kujawsko-pomorskie (35 671 firm)
Lubelskie (34 371 firm) Lubuskie (20 812 firm)
³ódzkie (48 124 firm) Ma³opolskie (89 714 firm)
Mazowieckie (310 246 firm) Opolskie (16 496 firm)
Podkarpackie (34 273 firm) Podlaskie (18 968 firm)
Pomorskie (63 789 firm) ¶l±skie (100 285 firm)
¶wiźtokrzyskie (16 809 firm) Warmińsko-mazurskie (20 821 firm)
Wielkopolskie (100 911 firm) Zachodniopomorskie (36 607 firm)