Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 795 644 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 77 942 firm

Miejscowo¶ę

 

Kobylnica-lotnisko

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. AEROKLUB POZNAŃSKI IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (66 610 firm) Kujawsko-pomorskie (28 027 firm)
Lubelskie (26 535 firm) Lubuskie (16 779 firm)
³ódzkie (37 155 firm) Ma³opolskie (68 407 firm)
Mazowieckie (231 832 firm) Opolskie (13 638 firm)
Podkarpackie (27 046 firm) Podlaskie (14 329 firm)
Pomorskie (48 335 firm) ¶l±skie (78 880 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 495 firm) Warmińsko-mazurskie (17 184 firm)
Wielkopolskie (77 942 firm) Zachodniopomorskie (29 450 firm)