Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 756 839 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 73 912 firm

Miejscowo¶ę

 

Kobylnica-lotnisko

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. AEROKLUB POZNAŃSKI IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 134 firm) Kujawsko-pomorskie (26 595 firm)
Lubelskie (25 255 firm) Lubuskie (16 185 firm)
³ódzkie (35 518 firm) Ma³opolskie (65 193 firm)
Mazowieckie (219 489 firm) Opolskie (13 170 firm)
Podkarpackie (25 814 firm) Podlaskie (13 594 firm)
Pomorskie (46 000 firm) ¶l±skie (75 317 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 947 firm) Warmińsko-mazurskie (16 439 firm)
Wielkopolskie (73 912 firm) Zachodniopomorskie (28 277 firm)