Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 553 227 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 342 858 firm

Miejscowo¶ę

 

Ko¼min wielkopolski

: 838 firm (0,24% pokrycia)

Baza KRS (74 firm)   Baza JDG (764 firm)
Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. A2HM
2. A2HM TRADE
3. AGRO-BOROWSKI
4. APTEKA RYNKOWA TOMIS£AW BALCEREK I WSPÓLNICY
5. ARPAK
6. BARTESKO
7. BASTIK
8. BEST FOR LIFE SZPAKOWSKA, SZPAKOWSKI
9. BIOETOL W LIKWIDACJI
10. BRUKARSTWO KASPRZAK
11. CALABRIA STASIAK SPÓ£KA KOMANDYTOWA
12. DB INVEST
13. DROGBAR
14. ENERGO-PARK 1
15. ENERGO-PARK 2
16. FSSE
17. GEVELBOUW POLSKA W LIKWIDACJI
18. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W KO¬MINIE WIELKOPOLSKIM
19. GMW
20. GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR
21. GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BALIOS - W LIKWIDACJI
22. GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KO¬MIN WIELKOPOLSKI
23. INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
24. JANICKA BOLT
25. KAMIENIARSTWO B”K
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 753 firm) Kujawsko-pomorskie (130 255 firm)
Lubelskie (121 269 firm) Lubuskie (97 703 firm)
³ódzkie (169 311 firm) Ma³opolskie (256 330 firm)
Mazowieckie (680 423 firm) Opolskie (78 381 firm)
Podkarpackie (126 273 firm) Podlaskie (77 777 firm)
Pomorskie (289 015 firm) ¶l±skie (503 048 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 400 firm) Warmińsko-mazurskie (105 983 firm)
Wielkopolskie (342 858 firm) Zachodniopomorskie (139 448 firm)