Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 505 451 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 338 388 firm

Miejscowo¶ę

 

Ko¼min wielkopolski

: 836 firm (0,25% pokrycia)

Baza KRS (72 firm)   Baza JDG (764 firm)
Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. A2HM
2. A2HM TRADE
3. AGRO-BOROWSKI
4. APTEKA RYNKOWA TOMIS£AW BALCEREK I WSPÓLNICY
5. ARPAK
6. BASTIK
7. BEST FOR LIFE SZPAKOWSKA, SZPAKOWSKI
8. BIOETOL W LIKWIDACJI
9. BRUKARSTWO KASPRZAK
10. CALABRIA STASIAK SPÓ£KA KOMANDYTOWA
11. CEGNA R.CERANOWICZ - SPÓ£KA KOMANDYTOWA
12. DB INVEST
13. DROGBAR
14. ENERGO-PARK 1
15. ENERGO-PARK 2
16. FSSE
17. GEVELBOUW POLSKA W LIKWIDACJI
18. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W KO¬MINIE WIELKOPOLSKIM
19. GMW
20. GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR
21. GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BALIOS - W LIKWIDACJI
22. GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KO¬MIN WIELKOPOLSKI
23. INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
24. JANICKA BOLT
25. KAMIENIARSTWO B”K
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 404 firm) Kujawsko-pomorskie (128 781 firm)
Lubelskie (119 943 firm) Lubuskie (96 890 firm)
³ódzkie (167 236 firm) Ma³opolskie (252 171 firm)
Mazowieckie (664 799 firm) Opolskie (77 756 firm)
Podkarpackie (124 644 firm) Podlaskie (76 967 firm)
Pomorskie (285 941 firm) ¶l±skie (498 525 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 786 firm) Warmińsko-mazurskie (105 189 firm)
Wielkopolskie (338 388 firm) Zachodniopomorskie (138 031 firm)