Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 542 675 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 341 916 firm

Miejscowo¶ę

 

Ko¼min wielkopolski

: 837 firm (0,24% pokrycia)

Baza KRS (73 firm)   Baza JDG (764 firm)
Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. A2HM
2. A2HM TRADE
3. AGRO-BOROWSKI
4. APTEKA RYNKOWA TOMIS£AW BALCEREK I WSPÓLNICY
5. ARPAK
6. BASTIK
7. BEST FOR LIFE SZPAKOWSKA, SZPAKOWSKI
8. BIOETOL W LIKWIDACJI
9. BRUKARSTWO KASPRZAK
10. CALABRIA STASIAK SPÓ£KA KOMANDYTOWA
11. DB INVEST
12. DROGBAR
13. ENERGO-PARK 1
14. ENERGO-PARK 2
15. FSSE
16. GEVELBOUW POLSKA W LIKWIDACJI
17. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W KO¬MINIE WIELKOPOLSKIM
18. GMW
19. GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR
20. GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BALIOS - W LIKWIDACJI
21. GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KO¬MIN WIELKOPOLSKI
22. INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
23. JANICKA BOLT
24. KAMIENIARSTWO B”K
25. KO¬MIŃSKA SPÓ£DZIELNIA MLECZARSKA
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (269 802 firm) Kujawsko-pomorskie (129 933 firm)
Lubelskie (120 937 firm) Lubuskie (97 500 firm)
³ódzkie (168 847 firm) Ma³opolskie (255 462 firm)
Mazowieckie (677 008 firm) Opolskie (78 233 firm)
Podkarpackie (125 925 firm) Podlaskie (77 616 firm)
Pomorskie (288 329 firm) ¶l±skie (501 962 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 271 firm) Warmińsko-mazurskie (105 804 firm)
Wielkopolskie (341 916 firm) Zachodniopomorskie (139 130 firm)