Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 822 135 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 80 396 firm

Miejscowo¶ę

 

Kuklinów

: 58 firm (0,07% pokrycia)

Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. AGRO BAUER
2. AGRO INTEGRACJA
3. FUNDACJA ORTHOS
4. GOODENERGY
5. GOODENERGY SPÓ£KA KOMANDYTOWA
6. KÓ£KO ROLNICZE W KUKLINOWIE
7. MDW-PROJEKT SPÓ£KA KOMANDYTOWA
8. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W KUKLINOWIE
9. OSTROWSKA SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO
10. ROLNICZA SPÓ£DZIELNIA PRODUKCYJNA W KUKLINOWIE
11. SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA W KUKLINOWIE
12. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO S£ODKI ZAK”TEK
13. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW DOLINA MLEKA
14. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW JAJ KONSUMPCYJNYCH BIO SMAK
15. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLECZNY KROTOSZYN
16. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA JUTROSIN
17. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO BRZEZIE
18. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO BRZOZA
19. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO DRZŹCZEWO
20. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO KROMOLICE
21. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO MOKRONOS
22. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO NEPOMUCENÓW
23. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BESTWIN
24. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BOGDANKI
25. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BORKI
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (68 914 firm) Kujawsko-pomorskie (29 031 firm)
Lubelskie (27 439 firm) Lubuskie (17 278 firm)
³ódzkie (38 455 firm) Ma³opolskie (70 719 firm)
Mazowieckie (240 267 firm) Opolskie (13 961 firm)
Podkarpackie (27 827 firm) Podlaskie (14 867 firm)
Pomorskie (49 974 firm) ¶l±skie (81 213 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 849 firm) Warmińsko-mazurskie (17 626 firm)
Wielkopolskie (80 396 firm) Zachodniopomorskie (30 319 firm)