Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 795 331 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 77 906 firm

Miejscowo¶ć

 

Ku¶lin

: 21 firm (0,03% pokrycia)

Lp Firma
1. AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI -
2. ALEKSANDRA SCHULZ, STANISŁAW SCHULZ - BRATEK W LIKWIDACJI
3. BROSSO-PASZE
4. BUSINESS CONSULTING CENTER GROUP
5. CLOVER OIL
6. FOTOENERGIA RS
7. FOTOENERGIA
8. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KU¦LINIE W LIKWIDACJI
9. GMINNY ZWIˇZEK ROLNIKÓW,KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W KU¦LINIE
10. KLUB JE¬DZIECKI JANSÓWKA W KU¦LINIE
11. KOLDWIND
12. KÓŁKO ROLNICZE W KU¦LINIE
13. MEDIPHARM INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
14. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KU¦LINIE
15. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TANK-MARK. MAREK TURKOWSKI, KAROL TURKOWSKI
16. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE IMPLAST M. JAGIELSKI I WSPÓLNICY W UPADŁO¦CI LIKWIDACYJNEJ
17. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RAZEM
18. STRUBET
19. STRUBET SPÓŁKA KOMANDYTOWA
20. TANK-MARK
21. ZDROWE ¦RODOWISKO - KU¦LIN

Województwa:
Dolno¶l±skie (66 570 firm) Kujawsko-pomorskie (28 014 firm)
Lubelskie (26 526 firm) Lubuskie (16 775 firm)
łódzkie (37 146 firm) Małopolskie (68 387 firm)
Mazowieckie (231 742 firm) Opolskie (13 634 firm)
Podkarpackie (27 034 firm) Podlaskie (14 326 firm)
Pomorskie (48 306 firm) ¶l±skie (78 852 firm)
¶więtokrzyskie (13 492 firm) Warmińsko-mazurskie (17 176 firm)
Wielkopolskie (77 906 firm) Zachodniopomorskie (29 445 firm)