Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 524 918 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 340 150 firm

Miejscowo¶ę

 

Michalcza

: 11 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (8 firm)
Lp Firma
1. AGRO-MAN
2. SPÓ£DZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW PIAST W LIKWIDACJI
3. SPÓ£DZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓÆ I NASION RO¦LIN OLEISTYCH W MICHALCZY

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 200 firm) Kujawsko-pomorskie (129 404 firm)
Lubelskie (120 471 firm) Lubuskie (97 221 firm)
³ódzkie (168 067 firm) Ma³opolskie (253 856 firm)
Mazowieckie (671 221 firm) Opolskie (78 009 firm)
Podkarpackie (125 359 firm) Podlaskie (77 303 firm)
Pomorskie (287 202 firm) ¶l±skie (500 268 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 057 firm) Warmińsko-mazurskie (105 522 firm)
Wielkopolskie (340 150 firm) Zachodniopomorskie (138 608 firm)