Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 557 611 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 343 217 firm

Miejscowość

 

Modła

: 13 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (12 firm)
Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW MODŁY

Województwa:
Dolnośląskie (271 152 firm) Kujawsko-pomorskie (130 396 firm)
Lubelskie (121 380 firm) Lubuskie (97 783 firm)
łódzkie (169 519 firm) Małopolskie (256 782 firm)
Mazowieckie (681 829 firm) Opolskie (78 462 firm)
Podkarpackie (126 418 firm) Podlaskie (77 851 firm)
Pomorskie (289 291 firm) śląskie (503 439 firm)
świętokrzyskie (164 460 firm) Warmińsko-mazurskie (106 064 firm)
Wielkopolskie (343 217 firm) Zachodniopomorskie (139 568 firm)