Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 769 440 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 75 165 firm

Miejscowo¶ę

 

Osiecza pierwsza

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. SEKCJA JE¬DZIECKA ROMEX
2. STOWARZYSZENIE KO£O GOSPODYŃ WIEJSKICH W OSIECZY PIERWSZEJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 283 firm) Kujawsko-pomorskie (27 032 firm)
Lubelskie (25 645 firm) Lubuskie (16 375 firm)
³ódzkie (36 022 firm) Ma³opolskie (66 286 firm)
Mazowieckie (223 625 firm) Opolskie (13 308 firm)
Podkarpackie (26 222 firm) Podlaskie (13 830 firm)
Pomorskie (46 758 firm) ¶l±skie (76 435 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 116 firm) Warmińsko-mazurskie (16 667 firm)
Wielkopolskie (75 165 firm) Zachodniopomorskie (28 671 firm)