Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 768 500 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 75 085 firm

Miejscowo¶ę

 

Owińska k/poznania

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. POLSKIE STOWARZYSZENIE CENTRÓW OGRODNICZYCH

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 201 firm) Kujawsko-pomorskie (27 001 firm)
Lubelskie (25 615 firm) Lubuskie (16 365 firm)
³ódzkie (35 989 firm) Ma³opolskie (66 205 firm)
Mazowieckie (223 282 firm) Opolskie (13 298 firm)
Podkarpackie (26 192 firm) Podlaskie (13 815 firm)
Pomorskie (46 698 firm) ¶l±skie (76 352 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 103 firm) Warmińsko-mazurskie (16 651 firm)
Wielkopolskie (75 085 firm) Zachodniopomorskie (28 648 firm)