Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 142 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 78 357 firm

Miejscowość

 

Połajewo

: 14 firm (0,02% pokrycia)

Lp Firma
1. DANLINE
2. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W POŁAJEWIE
3. INTROMAX SALACH SALACH
4. LUDOWY KLUB SPORTOWY PŁOMIEŃ POŁAJEWO
5. MONIKA SOUSANNA MANUCHARYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
6. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W POŁAJEWIE
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POŁAJEWIE
8. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE CONFEX TOMASZEWSKI, PRELWIC
9. SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO MBYK POŁAJEWO
10. SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW POŁAJEWO W LIKWIDACJI
11. STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH GMINY POŁAJEWO
12. STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POŁAJEWIE
13. TINBER
14. WESTOM

Województwa:
Dolnośląskie (67 006 firm) Kujawsko-pomorskie (28 241 firm)
Lubelskie (26 670 firm) Lubuskie (16 863 firm)
łódzkie (37 398 firm) Małopolskie (68 775 firm)
Mazowieckie (233 197 firm) Opolskie (13 692 firm)
Podkarpackie (27 193 firm) Podlaskie (14 394 firm)
Pomorskie (48 629 firm) śląskie (79 319 firm)
świętokrzyskie (13 580 firm) Warmińsko-mazurskie (17 257 firm)
Wielkopolskie (78 357 firm) Zachodniopomorskie (29 571 firm)