Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 542 674 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 341 913 firm

Miejscowo¶ę

 

Smolnik

: 4 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (3 firm)
Lp Firma
1. TSL CENTRUM

Województwa:
Dolno¶l±skie (269 807 firm) Kujawsko-pomorskie (129 936 firm)
Lubelskie (120 935 firm) Lubuskie (97 497 firm)
³ódzkie (168 842 firm) Ma³opolskie (255 452 firm)
Mazowieckie (677 012 firm) Opolskie (78 235 firm)
Podkarpackie (125 925 firm) Podlaskie (77 615 firm)
Pomorskie (288 327 firm) ¶l±skie (501 974 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 272 firm) Warmińsko-mazurskie (105 805 firm)
Wielkopolskie (341 913 firm) Zachodniopomorskie (139 127 firm)