Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 278 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 339 021 firm

Miejscowo¶ę

 

Smolnik

: 4 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (3 firm)
Lp Firma
1. TSL CENTRUM

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 990 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 139 firm) Lubuskie (97 020 firm)
³ódzkie (167 548 firm) Ma³opolskie (252 759 firm)
Mazowieckie (667 181 firm) Opolskie (77 836 firm)
Podkarpackie (124 888 firm) Podlaskie (77 058 firm)
Pomorskie (286 371 firm) ¶l±skie (499 115 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 869 firm) Warmińsko-mazurskie (105 299 firm)
Wielkopolskie (339 021 firm) Zachodniopomorskie (138 212 firm)