Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 873 748 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

wielkopolskie

: 272 603 firm

Miejscowość

 

tarnowa

: 26 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (6 firm)   Baza JDG (20 firm)
Lp Firma
1. KÓŁKO ROLNICZE W TARNOWEJ
2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TARNOWEJ
3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TARNOWEJ
4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TARNOWEJ
5. STOWARZYSZENIE PRZYLESIE WSI TARNOWA
6. TARNOWA CHAMP

Województwa:
dolnośląskie (214 812 firm) kujawsko-pomorskie (100 013 firm)
lubelskie (92 481 firm) lubuskie (80 899 firm)
łódzkie (129 783 firm) małopolskie (194 468 firm)
mazowieckie (519 843 firm) opolskie (65 319 firm)
podkarpackie (99 548 firm) podlaskie (63 275 firm)
pomorskie (250 903 firm) śląskie (439 957 firm)
świętokrzyskie (150 243 firm) warmińsko-mazurskie (88 686 firm)
wielkopolskie (272 603 firm) zachodniopomorskie (110 915 firm)