Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 529 774 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Wielkopolskie

: 340 613 firm

Miejscowo¶ę

 

Wierzenica

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. CELAKO

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 638 firm) Kujawsko-pomorskie (129 533 firm)
Lubelskie (120 591 firm) Lubuskie (97 311 firm)
³ódzkie (168 303 firm) Ma³opolskie (254 277 firm)
Mazowieckie (672 908 firm) Opolskie (78 057 firm)
Podkarpackie (125 534 firm) Podlaskie (77 395 firm)
Pomorskie (287 473 firm) ¶l±skie (500 688 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 124 firm) Warmińsko-mazurskie (105 591 firm)
Wielkopolskie (340 613 firm) Zachodniopomorskie (138 738 firm)