Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 754 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Wielkopolskie

: 78 389 firm

Miejscowo¶ę

 

Zb±szyń

: 82 firm (0,10% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4      »
Lp Firma
1. AL.-PA ALDONA HOFFMANN
2. ARDOM PAWELSCY
3. BA-MA-BUD B.JÓREK-M.JÓREK
4. BANK SPÓ£DZIELCZY W ZB”SZYNIU
5. BITEC CONSULTING INÆYNIERYJNA W LIKWIDACJI
6. BOGER W LIKWIDACJI
7. CECH RZEMIOS£ RÓÆNYCH
8. COMFORTGAZ
9. DECOR R. STASIŃSKI, M. PRZ”DKA -
10. DREWNO WOOD W LIKWIDACJI
11. DUŃSKO-POLSKI ZIELONY KRZYÆ AMDIEGO, STACJE POMOCY AGRO - VET
12. EIRENE
13. FABULA
14. FANDE CZYMBOR, BACHSZYJEW
15. FORTE DESIGN
16. FUNDACJA OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I TROSKA
17. FUNDACJA POSZUKIWACZE ENERGII
18. FUNDACJA TRES
19. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA
20. GMINNY ZWI”ZEK ROLNIKÓW, KÓ£EK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W ZB”SZYNIU
21. GOSPODARSTWO RYBACKIE ZB”SZYŃ
22. GRZYBY - KLUJ
23. IMEX LW
24. KENO - EKO JAN CISZEWSKI, JAN PŹKALA
25. KLUB SPORTOWY OBRA ZB”SZYŃ
Strony:   1   2   3   4      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 032 firm) Kujawsko-pomorskie (28 278 firm)
Lubelskie (26 684 firm) Lubuskie (16 875 firm)
³ódzkie (37 431 firm) Ma³opolskie (68 828 firm)
Mazowieckie (233 399 firm) Opolskie (13 701 firm)
Podkarpackie (27 220 firm) Podlaskie (14 410 firm)
Pomorskie (48 678 firm) ¶l±skie (79 367 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 598 firm) Warmińsko-mazurskie (17 268 firm)
Wielkopolskie (78 389 firm) Zachodniopomorskie (29 596 firm)