Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 508 846 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Miejscowo¶ę

 

Wroc³aw

: 1 firm

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. WARSZAWA PRZY PROMENADZIE

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 700 firm) Kujawsko-pomorskie (128 869 firm)
Lubelskie (120 043 firm) Lubuskie (96 954 firm)
³ódzkie (167 381 firm) Ma³opolskie (252 469 firm)
Mazowieckie (666 001 firm) Opolskie (77 798 firm)
Podkarpackie (124 773 firm) Podlaskie (77 022 firm)
Pomorskie (286 142 firm) ¶l±skie (498 810 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 844 firm) Warmińsko-mazurskie (105 239 firm)
Wielkopolskie (338 686 firm) Zachodniopomorskie (138 115 firm)