Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 411 658 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Miejscowo¶ę

 

Wroc³aw

: 1 firm

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. WARSZAWA PRZY PROMENADZIE

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 107 firm) Kujawsko-pomorskie (126 588 firm)
Lubelskie (117 263 firm) Lubuskie (95 439 firm)
³ódzkie (163 447 firm) Ma³opolskie (245 227 firm)
Mazowieckie (630 715 firm) Opolskie (76 810 firm)
Podkarpackie (122 066 firm) Podlaskie (75 745 firm)
Pomorskie (281 921 firm) ¶l±skie (492 119 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 787 firm) Warmińsko-mazurskie (102 310 firm)
Wielkopolskie (326 099 firm) Zachodniopomorskie (133 015 firm)