Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 769 644 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 28 683 firm

Miejscowo¶ę

 

Bobrowiczki

: 5 firm (0,02% pokrycia)

Lp Firma
1. B2SEEDS
2. LUKOS
3. NNP
4. ROLMONT SCHAPLER WALCZAK W UPAD£O¦CI
5. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI BOBROWICZKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 305 firm) Kujawsko-pomorskie (27 036 firm)
Lubelskie (25 657 firm) Lubuskie (16 376 firm)
³ódzkie (36 024 firm) Ma³opolskie (66 306 firm)
Mazowieckie (223 683 firm) Opolskie (13 311 firm)
Podkarpackie (26 226 firm) Podlaskie (13 833 firm)
Pomorskie (46 774 firm) ¶l±skie (76 451 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 119 firm) Warmińsko-mazurskie (16 675 firm)
Wielkopolskie (75 185 firm) Zachodniopomorskie (28 683 firm)