Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 760 990 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 28 405 firm

Miejscowo¶ę

 

Klicko

: 2 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. NORMAN W LIKWIDACJI
2. PRZEDSIŹBIORSTWO HANDLOWO-US£UGOWE EBOTEX

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 542 firm) Kujawsko-pomorskie (26 724 firm)
Lubelskie (25 382 firm) Lubuskie (16 250 firm)
³ódzkie (35 698 firm) Ma³opolskie (65 581 firm)
Mazowieckie (220 864 firm) Opolskie (13 209 firm)
Podkarpackie (25 948 firm) Podlaskie (13 664 firm)
Pomorskie (46 237 firm) ¶l±skie (75 654 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 991 firm) Warmińsko-mazurskie (16 511 firm)
Wielkopolskie (74 330 firm) Zachodniopomorskie (28 405 firm)