Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 543 339 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 139 154 firm

Miejscowo¶ę

 

Krzywice

: 5 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (4 firm)
Lp Firma
1. KRZYWACZ

Województwa:
Dolno¶l±skie (269 860 firm) Kujawsko-pomorskie (129 951 firm)
Lubelskie (120 962 firm) Lubuskie (97 514 firm)
³ódzkie (168 877 firm) Ma³opolskie (255 504 firm)
Mazowieckie (677 193 firm) Opolskie (78 248 firm)
Podkarpackie (125 948 firm) Podlaskie (77 629 firm)
Pomorskie (288 377 firm) ¶l±skie (502 048 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 279 firm) Warmińsko-mazurskie (105 820 firm)
Wielkopolskie (341 975 firm) Zachodniopomorskie (139 154 firm)