Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 543 339 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 139 154 firm

Miejscowo¶ę

 

Wa³cz

: 1 924 firm (1,38% pokrycia)

Baza KRS (270 firm)   Baza JDG (1 654 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »
Lp Firma
1. 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI” - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2. A.P.P.
3. AEB IMPORT EXPORT COMPANY W LIKWIDACJI
4. AGENCJA HANDLOWA BAZA
5. AGRIMA POLSKA
6. AGROEKO FARMA
7. AK TRADERS
8. AK TRADERS SPÓ£KA KOMANDYTOWA
9. ALBATROS PROALUMINIUM
10. ALBOR
11. ALBOR SPÓ£KA KOMANDYTOWA
12. AM-WIND
13. AMG-GROUP
14. APTEKA POD OR£EM KAZIMIERA I GRZEGORZ ROMANOWSCY
15. APTEKA W PODKOWIE
16. ARMATORSKI KLUB ÆEGLARSKI W NAKIELNIE Z SIEDZIB” W WA£CZU
17. AROMA DOROTA BIERNACKA, MIROS£AW BIERNACKI,
18. AROMA
19. ARTFACTORY
20. ARTMEX
21. AUSSENBOXEN
22. AUTO ZABUDOWY
23. AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING W LIKWIDACJI
24. BANK SPÓ£DZIELCZY W WA£CZU W UPAD£O¦CI
25. BAST
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (269 860 firm) Kujawsko-pomorskie (129 951 firm)
Lubelskie (120 962 firm) Lubuskie (97 514 firm)
³ódzkie (168 877 firm) Ma³opolskie (255 504 firm)
Mazowieckie (677 193 firm) Opolskie (78 248 firm)
Podkarpackie (125 948 firm) Podlaskie (77 629 firm)
Pomorskie (288 377 firm) ¶l±skie (502 048 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 279 firm) Warmińsko-mazurskie (105 820 firm)
Wielkopolskie (341 975 firm) Zachodniopomorskie (139 154 firm)