Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 772 310 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 28 767 firm

Miejscowo¶ę

 

Wa³cz

: 274 firm (0,95% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »
Lp Firma
1. 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI” - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2. A.P.P.
3. AALBERTS SURFACE TREATMENT ODDZIA£ W POLSCE
4. AEB IMPORT EXPORT COMPANY W LIKWIDACJI
5. AGENCJA HANDLOWA BAZA
6. AGRIMA POLSKA
7. AGROEKO FARMA
8. AK TRADERS
9. AK TRADERS SPÓ£KA KOMANDYTOWA
10. ALBATROS PROALUMINIUM
11. ALBOR
12. ALBOR SPÓ£KA KOMANDYTOWA
13. AM-WIND
14. AMG-GROUP
15. APTEKA POD OR£EM KAZIMIERA I GRZEGORZ ROMANOWSCY
16. APTEKA W PODKOWIE
17. ARMATORSKI KLUB ÆEGLARSKI W NAKIELNIE Z SIEDZIB” W WA£CZU
18. AROMA DOROTA BIERNACKA, MIROS£AW BIERNACKI,
19. AROMA
20. AROMA SPÓ£KA KOMANDYTOWA
21. ARTFACTORY
22. ARTMEX
23. AUSSENBOXEN
24. AUTO ZABUDOWY
25. AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING W LIKWIDACJI
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 575 firm) Kujawsko-pomorskie (27 126 firm)
Lubelskie (25 750 firm) Lubuskie (16 405 firm)
³ódzkie (36 124 firm) Ma³opolskie (66 510 firm)
Mazowieckie (224 554 firm) Opolskie (13 351 firm)
Podkarpackie (26 296 firm) Podlaskie (13 873 firm)
Pomorskie (46 948 firm) ¶l±skie (76 721 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 158 firm) Warmińsko-mazurskie (16 718 firm)
Wielkopolskie (75 434 firm) Zachodniopomorskie (28 767 firm)