Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 742 016 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 27 761 firm

Miejscowo¶ę

 

Wa³cz

: 273 firm (0,98% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »
Lp Firma
1. 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI” - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2. A.P.P.
3. AEB IMPORT EXPORT COMPANY W LIKWIDACJI
4. AGENCJA HANDLOWA BAZA
5. AGRIMA POLSKA
6. AGROEKO FARMA
7. AK TRADERS
8. AK TRADERS SPÓ£KA KOMANDYTOWA
9. ALBATROS PROALUMINIUM
10. ALBOR
11. ALBOR SPÓ£KA KOMANDYTOWA
12. AM-WIND
13. AMG-GROUP
14. APTEKA POD OR£EM KAZIMIERA I GRZEGORZ ROMANOWSCY
15. APTEKA W PODKOWIE
16. ARMATORSKI KLUB ÆEGLARSKI W NAKIELNIE Z SIEDZIB” W WA£CZU
17. AROMA DOROTA BIERNACKA, MIROS£AW BIERNACKI,
18. AROMA
19. AROMA SPÓ£KA KOMANDYTOWA
20. ARTFACTORY
21. ARTMEX
22. AUSSENBOXEN
23. AUTO ZABUDOWY
24. AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING W LIKWIDACJI
25. BANK SPÓ£DZIELCZY W WA£CZU W UPAD£O¦CI
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (61 821 firm) Kujawsko-pomorskie (26 154 firm)
Lubelskie (24 716 firm) Lubuskie (15 957 firm)
³ódzkie (34 813 firm) Ma³opolskie (63 879 firm)
Mazowieckie (214 676 firm) Opolskie (12 969 firm)
Podkarpackie (25 396 firm) Podlaskie (13 285 firm)
Pomorskie (45 043 firm) ¶l±skie (74 026 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 774 firm) Warmińsko-mazurskie (16 180 firm)
Wielkopolskie (72 566 firm) Zachodniopomorskie (27 761 firm)