Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 553 226 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 139 448 firm

Miejscowo¶ę

 

Wa³cz

: 1 927 firm (1,38% pokrycia)

Baza KRS (273 firm)   Baza JDG (1 654 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »
Lp Firma
1. 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI” - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2. A.P.P.
3. AEB IMPORT EXPORT COMPANY W LIKWIDACJI
4. AGENCJA HANDLOWA BAZA
5. AGRIMA POLSKA
6. AGROEKO FARMA
7. AK TRADERS
8. AK TRADERS SPÓ£KA KOMANDYTOWA
9. ALBATROS PROALUMINIUM
10. ALBOR
11. ALBOR SPÓ£KA KOMANDYTOWA
12. AM-WIND
13. AMG-GROUP
14. APTEKA POD OR£EM KAZIMIERA I GRZEGORZ ROMANOWSCY
15. APTEKA W PODKOWIE
16. ARMATORSKI KLUB ÆEGLARSKI W NAKIELNIE Z SIEDZIB” W WA£CZU
17. AROMA DOROTA BIERNACKA, MIROS£AW BIERNACKI,
18. AROMA
19. AROMA SPÓ£KA KOMANDYTOWA
20. ARTFACTORY
21. ARTMEX
22. AUSSENBOXEN
23. AUTO ZABUDOWY
24. AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING W LIKWIDACJI
25. BANK SPÓ£DZIELCZY W WA£CZU W UPAD£O¦CI
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 753 firm) Kujawsko-pomorskie (130 255 firm)
Lubelskie (121 269 firm) Lubuskie (97 703 firm)
³ódzkie (169 311 firm) Ma³opolskie (256 329 firm)
Mazowieckie (680 423 firm) Opolskie (78 381 firm)
Podkarpackie (126 273 firm) Podlaskie (77 777 firm)
Pomorskie (289 015 firm) ¶l±skie (503 048 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 400 firm) Warmińsko-mazurskie (105 983 firm)
Wielkopolskie (342 858 firm) Zachodniopomorskie (139 448 firm)