Dane firmy

:

GOSPODARSTWO ROLNE CI石KOWICE BIS SP. Z O.O., CI石KOWICE

AdresSZKOLNA 23, CI石KOWICE, 47-260 POLSKA CEREKIEW, Wojew骴ztwo:

OPOLSKIE

Zarz眃

MATERLA ALEKSANDER KRZYSZTOF

PREZES ZARZU

MARKS BERNARD

CZNEK ZARZU

Spos骲 reprezentacjiDO SKDANIA OIADCZE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIK覹 SP樱KI UPOWA疦IENI S A GDY ZARZ JEST JEDNOOSOBOWY CZNEK ZARZU SAMODZIELNIE B GDY ZARZ JEST WIELOOSOBOWY KA疍Y CZNEK ZARZU SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZYCH ROZPORZZENIA PRAWEM LUB ZACINI蔆IA ZOBOWIANIA DO IADCZE O WARTOI 200.000,00 DWIEIE TYSI蔆Y ZTYCH NATOMIAST DO ZACIANIA ZOBOWIA LUB ROZPORZZENIA PRAWEM POWY疎J TEJ KWOTY, TO JEST 200.000,00 DWIEIE TYSI蔆Y ZTYCH, WYMAGANE JEST WSP樱DZIANIE DW覥H CZNK覹 ZARZU DZIAJYCH !CZNIE LUB CZNKA ZARZU !CZNIE Z PROKURENTEM.
Udzia硂wcy, Wsp髄nicy lub Akcjonariusze (obecni i poprzedni)

MATERLA ALEKSANDER KRZYSZTOF

,

MATERLA JOANNA BEATA

, Firma 

GOSPODARSTWO ROLNE CI石KOWICE

Bran縜, sektor, opis

ch體

,

hodowla

,

uprawy

,

przedsi阞iorstwo rolnicze

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2009-11-30. Firma aktywna.
Zawieszona w okresie: od 2011-06-01 do 2012-11-01
KRS

KRS 0000343026

NIP

NIP 756-195-34-97

REGON

REGON 160294032

Telefony i faksytel: (77) 487-51-43
Zobacz w raporcie pe硁ym,
niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe,
pozyskiwane bezpo秗ednio z akt sp蟪ki.
Ok砤dka akt Sprawozdanie finansowe, bilans Sprawozdanie finansowe, rachunek zysk體 i strat
FIRMY PODOBNE DO 

GOSPODARSTWO ROLNE CI石KOWICE BIS SP. Z O.O.

FARMA WIERZBICA SP Z O.O.
WIERZBICA G覴NA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
GOSPODARSTWO ROLNE "FRZK覹" SP Z O.O.
FRZK覹, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
PRZEDSI蔅IORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USG "NIWA" SP Z O.O.
BIA NYSKA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
PRZEDSI蔅IORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP Z O.O.
UJE珼ZIEC, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROGOWSKA HODOWLA ROIN SP Z O.O.
DR覹KA G覴NA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA W WI蔆MIERZYCACH
WI蔆MIERZYCE, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA "PIOTR覹KA"
JEMIELNICA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA W BOGUCHWAWIE
BOGUCHWASW, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA W JASIENICY DOLNEJ
DROGOSZ覹, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWI琋IE
KRZYWIZNA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZY疧WICACH
KRZY疧WICE, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA WE WRONINIE
WRONIN, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA
JASIONA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA
LUBSKA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA
PR石YNA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ROLNICZA SP樱DZIELNIA PRODUKCYJNA
WYDROWICE, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
"SIPROL" PRZEDSI蔅IORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SP Z O.O.
SIDZINA, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
SP樱DZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ
WIERZBNIK, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
TOP FARMS "GBCZYCE" SP Z O.O.
GBCZYCE, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
ZAKD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP Z O.O.
WIERZBNIK, wojew骴ztwo: OPOLSKIE
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEY

Raport o firmie


PREMIUM
Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport
INFORMACJE OG覮NE
Adres, Status, Dane identyfikuj眂es danes danes dane
Informacje o zarz眃zies danes danes dane
Informacje o wiod眂ej dzia砤lno禼is danes danes dane
Analiza ryzykabrak dost阷us danes dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dost阷us danes dane
Profil dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
DANE FINANSOWE
− w raporcie
     pozyskane z akt firmy w KRS
brak dost阷u2020 − 2017, 2014 − 20122020 − 2017, 2014 − 2012
− dost阷ne w s眃zie
     w s眃zie w砤禼iwym dla firmy
brak dost阷u2016, 2015, 20112016, 2015, 2011
Analiza finansowabrak dost阷us danes dane
INFORMACJE AKTUALNE Z KRS
Informacje Podstawowebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnym Zarz眃ziebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnych W砤禼icielachbrak dost阷us danes dane
Informacje o umowiebrak dost阷us danes dane
Informacja o wniesieniu aportubrak dost阷us danes dane
Kapita sp蟪kibrak dost阷us danes dane
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotubrak dost阷us danes dane
Przedmiot dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
Wzmianki o z硂縪nych dokumentachbrak dost阷us danes dane
Informacja o dniu ko馽z眂ym rok obrotowybrak dost阷us danes dane
Informacja o zawieszeniu dzia砤lno禼i gospodarczejbrak dost阷us danes dane
Beneficjent Rzeczywisty
Osoby b阣眂e bezpo秗ednimi lub po秗edni (poprzez inne firmy) w砤禼icielami danej firmy
brak dost阷ubrak dost阷us dane
HISTORIA WYDARZE Z KRS
Historia zmian w zarz眃zies danes danes dane
Informacje o kapita砤chs danes danes dane
Informacje o udzia硂wcachs danes danes dane
Informacje o radzie nadzorczejbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o PKDs danes danes dane
INNE INFORMACJE O FIRMIE
Powi眤ania kapita硂wo-osobowebrak dost阷u48 powi眤a48 powi眤a
Graf powi眤a kapita硂wo-osobowychbrak dost阷ubrak dost阷ugraf powi眤a
NOWOζ!!!
Por體nanie przychod體, zysk體, p硑nno禼i, rentowno禼i, ROE, ROI, zad硊縠nia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka sp蟪ki do bran縴 w kt髍ej dzia砤
brak dost阷ubrak dost阷uPor體nanie firmy z bran勘
Zaleg硂禼i p砤tniczebrak dost阷us sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
ZDJ蔆IA
Monitory S眃owe i Gospodarczes danes danes dane
Bilansbrak dost阷u2013, 20122013, 2012
Rachunek zysk體 i stratbrak dost阷u2013, 20122013, 2012
 
Zap砤 za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
9,90  netto
12,18  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
44,00  netto
54,12  brutto
Przelewem Brak
13,90  netto
17,10  brutto
Brak
Kupuj眂 pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET