Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 1 039 306 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 20 935 firm

Miejscowo¶ę

 

Olsztynek

: 102 firm (0,49% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5      »
Lp Firma
1. AGAPLAST
2. AGRIS
3. AGRO-SUPPORT
4. ARTEMISJA
5. AUTHALIA.COM
6. BAENRE
7. BANK SPÓ£DZIELCZY W OLSZTYNKU
8. BAZA ZAPLECZA TECHNICZNEGO OLSZTYNEK
9. BAZI B. K. SADOWSCY
10. BUG-FOODS
11. CENTRUM NOWYCH MEDIÓW
12. CH£ODNIE SK£ADOWE OLSZTYNEK W LIKWIDACJI
13. DEDORA LTD ODDZIA£ W POLSCE
14. DELTA EXPORT
15. DREWLUX
16. EKROS W LIKWIDACJI
17. ENERGETYKA OLSZTYNEK SOSNOWSCY
18. EURO-TERM
19. EUROBET
20. EUROTTER LOGISTYKA SPÓ£KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
21. EUROTTER TRANSPORT RK
22. EUROTTER TRANSPORT
23. FEROSO-
24. FUNDACJA FUTURE SPORT FOUNDATION
25. FUNDACJA KOMANDOSI ÆYCIA
Strony:   1   2   3   4   5      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (87 015 firm) Kujawsko-pomorskie (35 875 firm)
Lubelskie (34 511 firm) Lubuskie (20 902 firm)
³ódzkie (48 349 firm) Ma³opolskie (90 123 firm)
Mazowieckie (311 748 firm) Opolskie (16 571 firm)
Podkarpackie (34 435 firm) Podlaskie (19 061 firm)
Pomorskie (64 062 firm) ¶l±skie (100 723 firm)
¶wiźtokrzyskie (16 895 firm) Warmińsko-mazurskie (20 935 firm)
Wielkopolskie (101 349 firm) Zachodniopomorskie (36 752 firm)