Global Information Network
System informacyjny
Info Veriti jako jedyna firma w Polsce posiada całą, aktualną bazę obejmującą wszystkie podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępną on-line / 24 godziny. Baza jest codziennie aktualizowana przez grupę 350 korespondentów w całej Polsce. Baza podlega ciągłej kontroli przez 50 osobowy zespół specjalistów. Każdego dnia wprowadzanych jest ok. 4000 zmian i nowych informacji (nowe informacje w KRS, nowe sprawozdania finansowe, nowe informacje prasowe, itd.).