Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 508 853 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 167 381 firm w 3 291 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 63 190
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 759
3. BE£CHATÓW 3 400
4. BRZEZINY 1 116
5. G£OWNO 1 139
6. KOLUSZKI 1 086
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 586
8. KUTNO 3 103
9. £ASK 1 578
10. £OWICZ 2 134
11. OPOCZNO 1 536
12. OZORKÓW 1 200
13. PABIANICE 5 206
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 901
15. RADOMSKO 3 259
16. RAWA MAZOWIECKA 1 602
17. SIERADZ 3 393
18. SKIERNIEWICE 3 524
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 813
20. WIELUŃ 2 347
21. ZDUŃSKA WOLA 3 150
22. ZGIERZ 4 293
23. ANDRESPOL 587
24. BE£CHÓW 132
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 700 firm) Kujawsko-pomorskie (128 869 firm)
Lubelskie (120 043 firm) Lubuskie (96 954 firm)
³ódzkie (167 381 firm) Ma³opolskie (252 469 firm)
Mazowieckie (666 007 firm) Opolskie (77 798 firm)
Podkarpackie (124 773 firm) Podlaskie (77 022 firm)
Pomorskie (286 142 firm) ¶l±skie (498 810 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 844 firm) Warmińsko-mazurskie (105 239 firm)
Wielkopolskie (338 686 firm) Zachodniopomorskie (138 116 firm)