Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 591 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 168 012 firm w 3 293 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 63 573
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 763
3. BE£CHATÓW 3 403
4. BRZEZINY 1 119
5. G£OWNO 1 139
6. KOLUSZKI 1 087
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 588
8. KUTNO 3 109
9. £ASK 1 577
10. £OWICZ 2 138
11. OPOCZNO 1 540
12. OZORKÓW 1 200
13. PABIANICE 5 224
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 910
15. RADOMSKO 3 267
16. RAWA MAZOWIECKA 1 608
17. SIERADZ 3 398
18. SKIERNIEWICE 3 537
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 825
20. WIELUŃ 2 355
21. ZDUŃSKA WOLA 3 156
22. ZGIERZ 4 303
23. ANDRESPOL 587
24. BE£CHÓW 132
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 022 firm) Kujawsko-pomorskie (129 356 firm)
Lubelskie (120 438 firm) Lubuskie (97 198 firm)
³ódzkie (168 012 firm) Ma³opolskie (253 773 firm)
Mazowieckie (670 768 firm) Opolskie (77 986 firm)
Podkarpackie (125 299 firm) Podlaskie (77 266 firm)
Pomorskie (287 120 firm) ¶l±skie (500 168 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 027 firm) Warmińsko-mazurskie (105 503 firm)
Wielkopolskie (340 085 firm) Zachodniopomorskie (138 570 firm)