Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 443 826 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 164 767 firm w 3 286 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 61 817
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 747
3. BE£CHATÓW 3 358
4. BRZEZINY 1 102
5. G£OWNO 1 123
6. KOLUSZKI 1 074
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 547
8. KUTNO 3 074
9. £ASK 1 572
10. £OWICZ 2 120
11. OPOCZNO 1 525
12. OZORKÓW 1 191
13. PABIANICE 5 130
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 827
15. RADOMSKO 3 200
16. RAWA MAZOWIECKA 1 599
17. SIERADZ 3 361
18. SKIERNIEWICE 3 480
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 749
20. WIELUŃ 2 335
21. ZDUŃSKA WOLA 3 125
22. ZGIERZ 4 247
23. ANDRESPOL 583
24. BE£CHÓW 134
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 123 firm) Kujawsko-pomorskie (127 086 firm)
Lubelskie (117 994 firm) Lubuskie (95 939 firm)
³ódzkie (164 767 firm) Ma³opolskie (247 517 firm)
Mazowieckie (639 791 firm) Opolskie (77 008 firm)
Podkarpackie (122 527 firm) Podlaskie (76 037 firm)
Pomorskie (282 748 firm) ¶l±skie (493 586 firm)
¶wiźtokrzyskie (162 900 firm) Warmińsko-mazurskie (104 203 firm)
Wielkopolskie (333 466 firm) Zachodniopomorskie (136 134 firm)