Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 469 502 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 165 777 firm w 3 288 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 62 262
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 747
3. BE£CHATÓW 3 384
4. BRZEZINY 1 106
5. G£OWNO 1 131
6. KOLUSZKI 1 079
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 574
8. KUTNO 3 086
9. £ASK 1 574
10. £OWICZ 2 126
11. OPOCZNO 1 531
12. OZORKÓW 1 196
13. PABIANICE 5 160
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 861
15. RADOMSKO 3 226
16. RAWA MAZOWIECKA 1 601
17. SIERADZ 3 373
18. SKIERNIEWICE 3 502
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 772
20. WIELUŃ 2 340
21. ZDUŃSKA WOLA 3 131
22. ZGIERZ 4 271
23. ANDRESPOL 583
24. BE£CHÓW 134
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (263 695 firm) Kujawsko-pomorskie (127 764 firm)
Lubelskie (118 736 firm) Lubuskie (96 300 firm)
³ódzkie (165 777 firm) Ma³opolskie (249 205 firm)
Mazowieckie (650 982 firm) Opolskie (77 373 firm)
Podkarpackie (123 495 firm) Podlaskie (76 453 firm)
Pomorskie (283 961 firm) ¶l±skie (495 593 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 313 firm) Warmińsko-mazurskie (104 672 firm)
Wielkopolskie (335 286 firm) Zachodniopomorskie (136 897 firm)