Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 251 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 167 546 firm w 3 293 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 63 280
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 761
3. BE£CHATÓW 3 404
4. BRZEZINY 1 118
5. G£OWNO 1 139
6. KOLUSZKI 1 086
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 586
8. KUTNO 3 104
9. £ASK 1 577
10. £OWICZ 2 135
11. OPOCZNO 1 537
12. OZORKÓW 1 200
13. PABIANICE 5 211
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 905
15. RADOMSKO 3 259
16. RAWA MAZOWIECKA 1 602
17. SIERADZ 3 398
18. SKIERNIEWICE 3 526
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 817
20. WIELUŃ 2 350
21. ZDUŃSKA WOLA 3 150
22. ZGIERZ 4 296
23. ANDRESPOL 587
24. BE£CHÓW 132
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 987 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 136 firm) Lubuskie (97 016 firm)
³ódzkie (167 546 firm) Ma³opolskie (252 757 firm)
Mazowieckie (667 187 firm) Opolskie (77 835 firm)
Podkarpackie (124 886 firm) Podlaskie (77 057 firm)
Pomorskie (286 364 firm) ¶l±skie (499 108 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 870 firm) Warmińsko-mazurskie (105 298 firm)
Wielkopolskie (339 019 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)