Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 484 700 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 166 273 firm w 3 290 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 62 568
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 750
3. BE£CHATÓW 3 388
4. BRZEZINY 1 108
5. G£OWNO 1 136
6. KOLUSZKI 1 081
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 573
8. KUTNO 3 088
9. £ASK 1 572
10. £OWICZ 2 128
11. OPOCZNO 1 532
12. OZORKÓW 1 196
13. PABIANICE 5 181
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 872
15. RADOMSKO 3 237
16. RAWA MAZOWIECKA 1 601
17. SIERADZ 3 381
18. SKIERNIEWICE 3 507
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 779
20. WIELUŃ 2 342
21. ZDUŃSKA WOLA 3 137
22. ZGIERZ 4 274
23. ANDRESPOL 583
24. BE£CHÓW 134
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 565 firm) Kujawsko-pomorskie (128 139 firm)
Lubelskie (118 991 firm) Lubuskie (96 483 firm)
³ódzkie (166 273 firm) Ma³opolskie (250 155 firm)
Mazowieckie (658 923 firm) Opolskie (77 493 firm)
Podkarpackie (123 847 firm) Podlaskie (76 638 firm)
Pomorskie (284 666 firm) ¶l±skie (496 572 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 481 firm) Warmińsko-mazurskie (104 849 firm)
Wielkopolskie (336 326 firm) Zachodniopomorskie (137 299 firm)