Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 454 629 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 165 346 firm w 3 286 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 62 096
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 747
3. BE£CHATÓW 3 370
4. BRZEZINY 1 106
5. G£OWNO 1 128
6. KOLUSZKI 1 079
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 547
8. KUTNO 3 080
9. £ASK 1 574
10. £OWICZ 2 121
11. OPOCZNO 1 528
12. OZORKÓW 1 196
13. PABIANICE 5 151
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 850
15. RADOMSKO 3 217
16. RAWA MAZOWIECKA 1 599
17. SIERADZ 3 364
18. SKIERNIEWICE 3 492
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 761
20. WIELUŃ 2 336
21. ZDUŃSKA WOLA 3 129
22. ZGIERZ 4 269
23. ANDRESPOL 583
24. BE£CHÓW 134
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (263 008 firm) Kujawsko-pomorskie (127 406 firm)
Lubelskie (118 459 firm) Lubuskie (96 130 firm)
³ódzkie (165 346 firm) Ma³opolskie (248 526 firm)
Mazowieckie (642 688 firm) Opolskie (77 187 firm)
Podkarpackie (123 001 firm) Podlaskie (76 256 firm)
Pomorskie (283 413 firm) ¶l±skie (494 588 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 079 firm) Warmińsko-mazurskie (104 427 firm)
Wielkopolskie (334 528 firm) Zachodniopomorskie (136 587 firm)