Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 495 943 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 166 785 firm w 3 290 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. £ÓD¬ 62 846
2. ALEKSANDRÓW £ÓDZKI 1 753
3. BE£CHATÓW 3 396
4. BRZEZINY 1 114
5. G£OWNO 1 135
6. KOLUSZKI 1 082
7. KONSTANTYNÓW £ÓDZKI 1 579
8. KUTNO 3 101
9. £ASK 1 578
10. £OWICZ 2 131
11. OPOCZNO 1 534
12. OZORKÓW 1 197
13. PABIANICE 5 189
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 883
15. RADOMSKO 3 244
16. RAWA MAZOWIECKA 1 601
17. SIERADZ 3 392
18. SKIERNIEWICE 3 514
19. TOMASZÓW MAZOWIECKI 3 793
20. WIELUŃ 2 345
21. ZDUŃSKA WOLA 3 144
22. ZGIERZ 4 284
23. ANDRESPOL 586
24. BE£CHÓW 132
25. BŹDKÓW 104
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...132    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (265 565 firm) Kujawsko-pomorskie (128 498 firm)
Lubelskie (119 705 firm) Lubuskie (96 736 firm)
³ódzkie (166 785 firm) Ma³opolskie (251 251 firm)
Mazowieckie (661 839 firm) Opolskie (77 648 firm)
Podkarpackie (124 257 firm) Podlaskie (76 827 firm)
Pomorskie (285 387 firm) ¶l±skie (497 646 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 683 firm) Warmińsko-mazurskie (105 057 firm)
Wielkopolskie (337 347 firm) Zachodniopomorskie (137 712 firm)