Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 810 609 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

świętokrzyskie

: 13 729 firm

Miejscowość

 

Bałtów

: 16 firm (0,12% pokrycia)

Lp Firma
1. CENTRUM APITERAPII APIBAŁT
2. CRAFT MEDIA
3. DLF INVEST
4. FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO EDU-BAŁT
5. FUNDACJA QUESTINGU
6. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W BAŁTOWIE
7. PARTNERSTWO KRZEMIENNY KRĄG W LIKWIDACJI
8. PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ALLOZAUR
9. RFI ŚMIGIEL I WSPÓLNICY
10. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W BAŁTOWIE
11. STOWARZYSZENIA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BAŁTOWIE
12. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W BAŁTOWIE PAŁACOWE WZGÓRZE
13. STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU OSTROWIECKIEGO W BAŁTOWIE
14. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRZEMIENNY KRĄG
15. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW BAŁT
16. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MOTYW

Województwa:
Dolnośląskie (67 929 firm) Kujawsko-pomorskie (28 629 firm)
Lubelskie (27 030 firm) Lubuskie (17 041 firm)
łódzkie (37 918 firm) Małopolskie (69 694 firm)
Mazowieckie (236 528 firm) Opolskie (13 830 firm)
Podkarpackie (27 513 firm) Podlaskie (14 677 firm)
Pomorskie (49 251 firm) śląskie (80 218 firm)
świętokrzyskie (13 729 firm) Warmińsko-mazurskie (17 428 firm)
Wielkopolskie (79 275 firm) Zachodniopomorskie (29 919 firm)