Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 765 428 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

świętokrzyskie

: 13 032 firm

Miejscowość

 

Bałtów

: 15 firm (0,12% pokrycia)

Lp Firma
1. CENTRUM APITERAPII APIBAŁT
2. CRAFT MEDIA
3. DLF INVEST
4. FUNDACJA QUESTINGU
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W BAŁTOWIE
6. PARTNERSTWO KRZEMIENNY KRĄG W LIKWIDACJI
7. PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ALLOZAUR
8. RFI ŚMIGIEL I WSPÓLNICY
9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W BAŁTOWIE
10. STOWARZYSZENIA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BAŁTOWIE
11. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W BAŁTOWIE PAŁACOWE WZGÓRZE
12. STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU OSTROWIECKIEGO W BAŁTOWIE
13. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRZEMIENNY KRĄG
14. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW BAŁT
15. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MOTYW

Województwa:
Dolnośląskie (63 952 firm) Kujawsko-pomorskie (26 890 firm)
Lubelskie (25 527 firm) Lubuskie (16 318 firm)
łódzkie (35 873 firm) Małopolskie (65 949 firm)
Mazowieckie (222 276 firm) Opolskie (13 268 firm)
Podkarpackie (26 056 firm) Podlaskie (13 763 firm)
Pomorskie (46 525 firm) śląskie (76 054 firm)
świętokrzyskie (13 032 firm) Warmińsko-mazurskie (16 591 firm)
Wielkopolskie (74 802 firm) Zachodniopomorskie (28 552 firm)