Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 756 706 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

świętokrzyskie

: 12 948 firm

Miejscowość

 

Bałtów

: 14 firm (0,11% pokrycia)

Lp Firma
1. CENTRUM APITERAPII APIBAŁT
2. CRAFT MEDIA
3. DLF INVEST
4. FUNDACJA QUESTINGU
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W BAŁTOWIE
6. PARTNERSTWO KRZEMIENNY KRĄG W LIKWIDACJI
7. PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ALLOZAUR
8. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W BAŁTOWIE
9. STOWARZYSZENIA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BAŁTOWIE
10. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W BAŁTOWIE PAŁACOWE WZGÓRZE
11. STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU OSTROWIECKIEGO W BAŁTOWIE
12. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRZEMIENNY KRĄG
13. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW BAŁT
14. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MOTYW

Województwa:
Dolnośląskie (63 130 firm) Kujawsko-pomorskie (26 598 firm)
Lubelskie (25 254 firm) Lubuskie (16 183 firm)
łódzkie (35 508 firm) Małopolskie (65 173 firm)
Mazowieckie (219 447 firm) Opolskie (13 167 firm)
Podkarpackie (25 811 firm) Podlaskie (13 588 firm)
Pomorskie (45 996 firm) śląskie (75 299 firm)
świętokrzyskie (12 948 firm) Warmińsko-mazurskie (16 434 firm)
Wielkopolskie (73 900 firm) Zachodniopomorskie (28 270 firm)