Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 765 700 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 26 894 firm

Miejscowo¶ę

 

Ciechocinek

: 130 firm (0,48% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. 22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIECHOCINKU
2. 4-SYSTEM
3. AA EURO RECRUITMENT POLAND
4. AGITUR
5. B5
6. BAKADAMI POLAND
7. BAKADAMI POLAND SPÓ£KA KOMANDYTOWA
8. BFG FINANCIAL GROUP
9. CENTRUM BUDOWLANE WINPOL WINNICKI W LIKWIDACJI
10. CENTRUM BUDOWLANE WINPOL
11. CENTRUM BUDOWLANE WINPOL SPÓ£KA KOMANDYTOWA
12. CHRISTINE
13. CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP
14. CIECHOCIŃSKI KLUB SPORTOWY ZDRÓJ
15. CIECHOCIŃSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKI
16. CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO
17. CIECHOCIŃSKIE ZDROJOWISKO
18. CITY-TAXI
19. EDUFORMA CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
20. ELEKTROWNIA WIATROWA A 2MW DOBRE MIASTO
21. ELEKTROWNIE WODNE GRZE¦
22. EREWAŃ
23. ERGASTERION
24. EURO KAMPINOS
25. EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI I KULTURY ROMÓW
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 972 firm) Kujawsko-pomorskie (26 894 firm)
Lubelskie (25 537 firm) Lubuskie (16 326 firm)
³ódzkie (35 889 firm) Ma³opolskie (65 969 firm)
Mazowieckie (222 354 firm) Opolskie (13 270 firm)
Podkarpackie (26 070 firm) Podlaskie (13 776 firm)
Pomorskie (46 543 firm) ¶l±skie (76 080 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 035 firm) Warmińsko-mazurskie (16 601 firm)
Wielkopolskie (74 824 firm) Zachodniopomorskie (28 560 firm)