Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 773 718 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 27 171 firm

Miejscowo¶ę

 

Ciechocinek

: 131 firm (0,48% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. 22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIECHOCINKU
2. 4-SYSTEM
3. AA EURO RECRUITMENT POLAND
4. AGITUR
5. B5
6. BAKADAMI POLAND
7. BAKADAMI POLAND SPÓ£KA KOMANDYTOWA
8. BFG FINANCIAL GROUP
9. CENTRUM BUDOWLANE WINPOL WINNICKI W LIKWIDACJI
10. CENTRUM BUDOWLANE WINPOL
11. CENTRUM BUDOWLANE WINPOL SPÓ£KA KOMANDYTOWA
12. CHRISTINE
13. CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP
14. CIECHOCIŃSKI KLUB SPORTOWY ZDRÓJ
15. CIECHOCIŃSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKI
16. CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO
17. CIECHOCIŃSKIE ZDROJOWISKO
18. CITY-TAXI W LIKWIDACJI
19. EDUFORMA CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
20. ELEKTROWNIA WIATROWA A 2MW DOBRE MIASTO
21. ELEKTROWNIE WODNE GRZE¦
22. EREWAŃ
23. ERGASTERION
24. EURO KAMPINOS
25. EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI I KULTURY ROMÓW
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 707 firm) Kujawsko-pomorskie (27 171 firm)
Lubelskie (25 781 firm) Lubuskie (16 422 firm)
³ódzkie (36 169 firm) Ma³opolskie (66 630 firm)
Mazowieckie (225 047 firm) Opolskie (13 364 firm)
Podkarpackie (26 349 firm) Podlaskie (13 893 firm)
Pomorskie (47 035 firm) ¶l±skie (76 865 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 179 firm) Warmińsko-mazurskie (16 750 firm)
Wielkopolskie (75 548 firm) Zachodniopomorskie (28 808 firm)