Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 690 787 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

opolskie

: 61 840 firm

Miejscowo¶ę

 

opole

: 12 855 firm (20,79% pokrycia)

Baza KRS (2 997 firm)   Baza JDG (9 858 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...120    »
Lp Firma
1. 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2. 24OPOLE -
3. 4 VIT
4. 4FUN GROUP
5. 8 PLUS 1
6. A B CAPITAL
7. A-BAK
8. A-M-H TITAN M. I T. GRZESZCZUK
9. A-XII
10. A-Z CENTER
11. A-Z GLOBAL SERVICES
12. A-Z GLOBAL SOLUTIONS
13. A-Z GLOBAL SPEDITION
14. A-Z GLOBAL
15. A-Z GLOBAL SUPPLY
16. A-Z GLOBAL SUPPORT
17. A-Z GLOBAL SYSTEMS
18. A-Z GLOBAL TECHNICS
19. A.C.O.M. POLSKA W LIKWIDACJI
20. A.W.O. EURO - DEVELOPMENT
21. ABAKUS-INVEST
22. ABATECH
23. ABEFFECT
24. ABEFFECT SPÓ£KA KOMANDYTOWA
25. ABER
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...120    »

Województwa:
dolno¶l±skie (200 049 firm) kujawsko-pomorskie (90 113 firm)
lubelskie (83 497 firm) lubuskie (75 999 firm)
³ódzkie (117 984 firm) ma³opolskie (176 283 firm)
mazowieckie (491 567 firm) opolskie (61 840 firm)
podkarpackie (91 731 firm) podlaskie (58 231 firm)
pomorskie (238 489 firm) ¶l±skie (422 469 firm)
¶wiźtokrzyskie (145 777 firm) warmińsko-mazurskie (82 432 firm)
wielkopolskie (254 347 firm) zachodniopomorskie (99 979 firm)