Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 831 464 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

opolskie

: 64 514 firm

Miejscowo¶ę

 

opole

: 13 273 firm (20,57% pokrycia)

Baza KRS (3 031 firm)   Baza JDG (10 242 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...122    »
Lp Firma
1. 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2. 24OPOLE -
3. 4 VIT
4. 4FUN GROUP
5. 8 PLUS 1
6. A B CAPITAL
7. A-BAK
8. A-M-H TITAN M. I T. GRZESZCZUK
9. A-XII
10. A-Z CENTER
11. A-Z GLOBAL SERVICES
12. A-Z GLOBAL SOLUTIONS
13. A-Z GLOBAL SPEDITION
14. A-Z GLOBAL
15. A-Z GLOBAL SUPPLY
16. A-Z GLOBAL SUPPORT
17. A-Z GLOBAL SYSTEMS
18. A-Z GLOBAL TECHNICS
19. A.C.O.M. POLSKA W LIKWIDACJI
20. A.W.O. EURO - DEVELOPMENT
21. ABAKUS-INVEST
22. ABATECH
23. ABEFFECT
24. ABEFFECT SPÓ£KA KOMANDYTOWA
25. ABER
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...122    »

Województwa:
dolno¶l±skie (210 911 firm) kujawsko-pomorskie (97 649 firm)
lubelskie (90 547 firm) lubuskie (79 700 firm)
³ódzkie (127 071 firm) ma³opolskie (190 410 firm)
mazowieckie (512 964 firm) opolskie (64 514 firm)
podkarpackie (97 843 firm) podlaskie (62 131 firm)
pomorskie (248 141 firm) ¶l±skie (435 809 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 301 firm) warmińsko-mazurskie (87 248 firm)
wielkopolskie (268 560 firm) zachodniopomorskie (108 665 firm)