Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 489 323 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 137 435 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 41 824 firm (30,43% pokrycia)

Baza KRS (11 384 firm)   Baza JDG (30 438 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...456    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2HEAT W LIKWIDACJI
8. 2M
9. 2POINT W LIKWIDACJI
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 333A
14. 360FLOW
15. 3D MANSION
16. 3EN
17. 3G TECH
18. 3MS
19. 3SHAPE POLAND
20. 4 IT SECURITY
21. 4 OFFICE
22. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
23. 4KIDZ POLSKA
24. 4LEARNING
25. 4PS
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...456    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 950 firm) Kujawsko-pomorskie (128 256 firm)
Lubelskie (119 461 firm) Lubuskie (96 566 firm)
³ódzkie (166 444 firm) Ma³opolskie (250 567 firm)
Mazowieckie (660 274 firm) Opolskie (77 534 firm)
Podkarpackie (123 988 firm) Podlaskie (76 704 firm)
Pomorskie (284 942 firm) ¶l±skie (497 018 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 544 firm) Warmińsko-mazurskie (104 907 firm)
Wielkopolskie (336 733 firm) Zachodniopomorskie (137 435 firm)