Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 382 097 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 132 084 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 40 439 firm (30,62% pokrycia)

Baza KRS (10 179 firm)   Baza JDG (30 258 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...408    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2D INVESTMENTS
8. 2HEAT W LIKWIDACJI
9. 2M
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 333A
14. 360FLOW
15. 3D MANSION
16. 3EN
17. 3G TECH
18. 3MS
19. 3SHAPE POLAND
20. 4 OFFICE
21. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
22. 4LEARNING
23. 4PS
24. 4T
25. 4VISION MEDIA PIOTR WO¬NIAK I WSPÓLNICY
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...408    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 863 firm) Kujawsko-pomorskie (125 697 firm)
Lubelskie (116 338 firm) Lubuskie (94 960 firm)
³ódzkie (162 132 firm) Ma³opolskie (242 622 firm)
Mazowieckie (621 479 firm) Opolskie (76 428 firm)
Podkarpackie (121 071 firm) Podlaskie (75 260 firm)
Pomorskie (280 238 firm) ¶l±skie (488 289 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 349 firm) Warmińsko-mazurskie (101 745 firm)
Wielkopolskie (323 542 firm) Zachodniopomorskie (132 084 firm)