Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 376 518 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 131 912 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 40 349 firm (30,59% pokrycia)

Baza KRS (10 093 firm)   Baza JDG (30 254 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...404    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2D INVESTMENTS
8. 2HEAT W LIKWIDACJI
9. 2M
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 360FLOW
14. 3D MANSION
15. 3EN
16. 3G TECH
17. 3MS
18. 3SHAPE POLAND
19. 4 OFFICE
20. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
21. 4LEARNING
22. 4PS
23. 4T
24. 4VISION MEDIA PIOTR WO¬NIAK I WSPÓLNICY
25. 4XTRADER
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...404    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 406 firm) Kujawsko-pomorskie (125 557 firm)
Lubelskie (116 108 firm) Lubuskie (94 874 firm)
³ódzkie (161 890 firm) Ma³opolskie (242 077 firm)
Mazowieckie (619 637 firm) Opolskie (76 354 firm)
Podkarpackie (120 861 firm) Podlaskie (75 159 firm)
Pomorskie (279 911 firm) ¶l±skie (487 802 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 297 firm) Warmińsko-mazurskie (101 645 firm)
Wielkopolskie (323 028 firm) Zachodniopomorskie (131 912 firm)