Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 358 110 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 131 348 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 40 093 firm (30,52% pokrycia)

Baza KRS (9 918 firm)   Baza JDG (30 173 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...397    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2D INVESTMENTS
8. 2HEAT W LIKWIDACJI
9. 2M
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 360FLOW
14. 3D MANSION
15. 3EN
16. 3G TECH
17. 3MS
18. 3SHAPE POLAND
19. 4 OFFICE
20. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
21. 4LEARNING
22. 4PS
23. 4T
24. 4VISION MEDIA PIOTR WO¬NIAK I WSPÓLNICY
25. 4XTRADER
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...397    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (256 909 firm) Kujawsko-pomorskie (124 978 firm)
Lubelskie (115 310 firm) Lubuskie (94 513 firm)
³ódzkie (160 964 firm) Ma³opolskie (240 525 firm)
Mazowieckie (614 352 firm) Opolskie (76 126 firm)
Podkarpackie (120 360 firm) Podlaskie (74 870 firm)
Pomorskie (279 016 firm) ¶l±skie (485 427 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 779 firm) Warmińsko-mazurskie (101 360 firm)
Wielkopolskie (321 273 firm) Zachodniopomorskie (131 348 firm)