Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 505 975 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 138 039 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 42 103 firm (30,50% pokrycia)

Baza KRS (11 663 firm)   Baza JDG (30 438 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...467    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2HEAT W LIKWIDACJI
8. 2M
9. 2POINT W LIKWIDACJI
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 333A
14. 360FLOW
15. 3D MANSION
16. 3EN
17. 3G TECH
18. 3MS
19. 3SHAPE POLAND
20. 4 IT SECURITY
21. 4 OFFICE
22. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
23. 4KIDZ POLSKA
24. 4LEARNING
25. 4PS
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...467    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 447 firm) Kujawsko-pomorskie (128 793 firm)
Lubelskie (119 961 firm) Lubuskie (96 901 firm)
³ódzkie (167 255 firm) Ma³opolskie (252 212 firm)
Mazowieckie (664 984 firm) Opolskie (77 770 firm)
Podkarpackie (124 664 firm) Podlaskie (76 979 firm)
Pomorskie (285 972 firm) ¶l±skie (498 574 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 794 firm) Warmińsko-mazurskie (105 197 firm)
Wielkopolskie (338 433 firm) Zachodniopomorskie (138 039 firm)