Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 410 684 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 132 975 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 40 897 firm (30,76% pokrycia)

Baza KRS (10 595 firm)   Baza JDG (30 300 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...424    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2D INVESTMENTS
8. 2HEAT W LIKWIDACJI
9. 2M
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 333A
14. 360FLOW
15. 3D MANSION
16. 3EN
17. 3G TECH
18. 3MS
19. 3SHAPE POLAND
20. 4 IT SECURITY
21. 4 OFFICE
22. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
23. 4KIDZ POLSKA
24. 4LEARNING
25. 4PS
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...424    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 017 firm) Kujawsko-pomorskie (126 563 firm)
Lubelskie (117 248 firm) Lubuskie (95 418 firm)
³ódzkie (163 404 firm) Ma³opolskie (245 126 firm)
Mazowieckie (630 397 firm) Opolskie (76 797 firm)
Podkarpackie (122 040 firm) Podlaskie (75 731 firm)
Pomorskie (281 860 firm) ¶l±skie (492 039 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 777 firm) Warmińsko-mazurskie (102 291 firm)
Wielkopolskie (326 001 firm) Zachodniopomorskie (132 975 firm)