Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 449 837 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 136 377 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 41 286 firm (30,27% pokrycia)

Baza KRS (10 942 firm)   Baza JDG (30 342 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...438    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2 POINT
8. 2D INVESTMENTS
9. 2HEAT W LIKWIDACJI
10. 2M
11. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
12. 301 BHP
13. 321 NET
14. 333A
15. 360FLOW
16. 3D MANSION
17. 3EN
18. 3G TECH
19. 3MS
20. 3SHAPE POLAND
21. 4 IT SECURITY
22. 4 OFFICE
23. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
24. 4KIDZ POLSKA
25. 4LEARNING
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...438    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 600 firm) Kujawsko-pomorskie (127 252 firm)
Lubelskie (118 315 firm) Lubuskie (96 047 firm)
³ódzkie (165 137 firm) Ma³opolskie (248 065 firm)
Mazowieckie (641 362 firm) Opolskie (77 126 firm)
Podkarpackie (122 745 firm) Podlaskie (76 159 firm)
Pomorskie (283 086 firm) ¶l±skie (494 129 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 010 firm) Warmińsko-mazurskie (104 330 firm)
Wielkopolskie (334 097 firm) Zachodniopomorskie (136 377 firm)