Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 454 292 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 136 574 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 41 409 firm (30,32% pokrycia)

Baza KRS (11 048 firm)   Baza JDG (30 359 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...442    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2 POINT
8. 2D INVESTMENTS
9. 2HEAT W LIKWIDACJI
10. 2M
11. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
12. 301 BHP
13. 321 NET
14. 333A
15. 360FLOW
16. 3D MANSION
17. 3EN
18. 3G TECH
19. 3MS
20. 3SHAPE POLAND
21. 4 IT SECURITY
22. 4 OFFICE
23. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
24. 4KIDZ POLSKA
25. 4LEARNING
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...442    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 981 firm) Kujawsko-pomorskie (127 381 firm)
Lubelskie (118 453 firm) Lubuskie (96 120 firm)
³ódzkie (165 317 firm) Ma³opolskie (248 509 firm)
Mazowieckie (642 633 firm) Opolskie (77 180 firm)
Podkarpackie (122 976 firm) Podlaskie (76 248 firm)
Pomorskie (283 367 firm) ¶l±skie (494 553 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 077 firm) Warmińsko-mazurskie (104 422 firm)
Wielkopolskie (334 501 firm) Zachodniopomorskie (136 574 firm)