Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 392 611 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 132 403 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 40 608 firm (30,67% pokrycia)

Baza KRS (10 331 firm)   Baza JDG (30 275 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...414    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2D INVESTMENTS
8. 2HEAT W LIKWIDACJI
9. 2M
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 333A
14. 360FLOW
15. 3D MANSION
16. 3EN
17. 3G TECH
18. 3MS
19. 3SHAPE POLAND
20. 4 OFFICE
21. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
22. 4LEARNING
23. 4PS
24. 4T
25. 4VISION MEDIA PIOTR WO¬NIAK I WSPÓLNICY
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...414    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (259 697 firm) Kujawsko-pomorskie (126 016 firm)
Lubelskie (116 677 firm) Lubuskie (95 112 firm)
³ódzkie (162 549 firm) Ma³opolskie (243 599 firm)
Mazowieckie (625 031 firm) Opolskie (76 559 firm)
Podkarpackie (121 457 firm) Podlaskie (75 433 firm)
Pomorskie (280 823 firm) ¶l±skie (489 297 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 506 firm) Warmińsko-mazurskie (101 963 firm)
Wielkopolskie (324 489 firm) Zachodniopomorskie (132 403 firm)