Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 251 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 138 213 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 42 202 firm (30,53% pokrycia)

Baza KRS (11 765 firm)   Baza JDG (30 435 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...471    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 CODE
5. 2 EVENT
6. 2 MORROW INTERNATIONAL
7. 2 MORROW
8. 2HEAT W LIKWIDACJI
9. 2M
10. 2POINT W LIKWIDACJI
11. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
12. 301 BHP
13. 321 NET
14. 333A
15. 360FLOW
16. 3D MANSION
17. 3EN
18. 3G TECH
19. 3MS
20. 3SHAPE POLAND
21. 4 IT SECURITY
22. 4 OFFICE
23. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
24. 4KIDZ POLSKA
25. 4LEARNING
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...471    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 987 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 136 firm) Lubuskie (97 016 firm)
³ódzkie (167 546 firm) Ma³opolskie (252 757 firm)
Mazowieckie (667 187 firm) Opolskie (77 835 firm)
Podkarpackie (124 886 firm) Podlaskie (77 057 firm)
Pomorskie (286 364 firm) ¶l±skie (499 108 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 870 firm) Warmińsko-mazurskie (105 298 firm)
Wielkopolskie (339 019 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)