Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 430 844 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 135 781 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 40 981 firm (30,18% pokrycia)

Baza KRS (10 684 firm)   Baza JDG (30 295 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...428    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2 POINT
8. 2D INVESTMENTS
9. 2HEAT W LIKWIDACJI
10. 2M
11. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
12. 301 BHP
13. 321 NET
14. 333A
15. 360FLOW
16. 3D MANSION
17. 3EN
18. 3G TECH
19. 3MS
20. 3SHAPE POLAND
21. 4 IT SECURITY
22. 4 OFFICE
23. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
24. 4KIDZ POLSKA
25. 4LEARNING
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...428    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 539 firm) Kujawsko-pomorskie (126 758 firm)
Lubelskie (117 663 firm) Lubuskie (95 783 firm)
³ódzkie (164 431 firm) Ma³opolskie (246 657 firm)
Mazowieckie (632 887 firm) Opolskie (76 887 firm)
Podkarpackie (122 249 firm) Podlaskie (75 832 firm)
Pomorskie (282 201 firm) ¶l±skie (492 611 firm)
¶wiźtokrzyskie (162 745 firm) Warmińsko-mazurskie (104 075 firm)
Wielkopolskie (332 745 firm) Zachodniopomorskie (135 781 firm)