Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 440 049 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 135 985 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 41 117 firm (30,24% pokrycia)

Baza KRS (10 816 firm)   Baza JDG (30 299 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...433    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2 POINT
8. 2D INVESTMENTS
9. 2HEAT W LIKWIDACJI
10. 2M
11. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
12. 301 BHP
13. 321 NET
14. 333A
15. 360FLOW
16. 3D MANSION
17. 3EN
18. 3G TECH
19. 3MS
20. 3SHAPE POLAND
21. 4 IT SECURITY
22. 4 OFFICE
23. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
24. 4KIDZ POLSKA
25. 4LEARNING
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...433    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 894 firm) Kujawsko-pomorskie (126 908 firm)
Lubelskie (117 802 firm) Lubuskie (95 846 firm)
³ódzkie (164 612 firm) Ma³opolskie (247 088 firm)
Mazowieckie (639 117 firm) Opolskie (76 950 firm)
Podkarpackie (122 365 firm) Podlaskie (75 904 firm)
Pomorskie (282 471 firm) ¶l±skie (493 030 firm)
¶wiźtokrzyskie (162 788 firm) Warmińsko-mazurskie (104 134 firm)
Wielkopolskie (333 155 firm) Zachodniopomorskie (135 985 firm)