Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 371 579 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Zachodniopomorskie

: 131 698 firm

Miejscowo¶ę

 

Szczecin

: 40 250 firm (30,56% pokrycia)

Baza KRS (10 047 firm)   Baza JDG (30 201 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...402    »
Lp Firma
1. 100%
2. 123 FINANZ
3. 1SHOE1
4. 2 EVENT
5. 2 MORROW INTERNATIONAL
6. 2 MORROW
7. 2D INVESTMENTS
8. 2HEAT W LIKWIDACJI
9. 2M
10. 3 V DYMEL MAREK, BIEŃKO ROMAN I ALEKSANDER
11. 301 BHP
12. 321 NET
13. 360FLOW
14. 3D MANSION
15. 3EN
16. 3G TECH
17. 3MS
18. 3SHAPE POLAND
19. 4 OFFICE
20. 4C CENTRUM EKONOMII SPO£ECZNEJ
21. 4LEARNING
22. 4PS
23. 4T
24. 4VISION MEDIA PIOTR WO¬NIAK I WSPÓLNICY
25. 4XTRADER
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...402    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (257 914 firm) Kujawsko-pomorskie (125 356 firm)
Lubelskie (115 892 firm) Lubuskie (94 784 firm)
³ódzkie (161 627 firm) Ma³opolskie (241 637 firm)
Mazowieckie (618 234 firm) Opolskie (76 268 firm)
Podkarpackie (120 722 firm) Podlaskie (75 072 firm)
Pomorskie (279 638 firm) ¶l±skie (487 381 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 233 firm) Warmińsko-mazurskie (101 540 firm)
Wielkopolskie (322 583 firm) Zachodniopomorskie (131 698 firm)